Om de zoveel tijd zetten we hier één van onze leden in het zonnetje. Niet zomaar, maar omdat hij of zij beschouwd wordt als een kanjer voor onze club. Een objectieve jury hebben we daar niet voor; we laten de kanjers gewoon elkaar aanwijzen. De laatste keer viel Lucien Gooshouwer de eer te beurt. Hij wees dus de volgende kanjer aan en dat is een man, die net als hijzelf op onze accommodatie vaak de handen uit de mouwen steekt….

Naam:  Cor Jooren

Leeftijd: 69

Lid sinds: 1972

Hoe ben je bij GSC/ODS terecht gekomen?  Ik ben begonnen bij de PTT, dat opging in GSV’84. Daarna volgden fusies tot SC Stadspolders, GSC en uiteindelijk GSC/ODS.

Wat doe je bij de club?  Op het ogenblik ben ik lid van de schoonmaakploeg. Daarvoor heb ik allerlei functies bekleed, tot zelfs penningmeester aan
toe. Voor die functie was ik echter niet geschikt , gezien het feit dat op de jaarafrekening een verschil stond van een halve cent. De toenmalige andere bestuursleden kijken mij nu nog steeds kwaad aan. Ik ben toen maar toegetreden tot het jeugdbestuur. Ook ben ik leider geweest van het meest merkwaardige elftal dat er bestaat: het vierde.

Welke voldoening haal jij uit jouw vrijwilligerswerk bij GSC/ODS?  Vooral de dankbaarheid van alle leden die weer in een schone kantine
aan mogen treden.

   
Wat doe je in het dagelijks leven?  Ik fiets veel en tennis veel sinds mijn pensionering. Daarvoor bestierde ik een éénmans verzekeringsbedrijf.

Favoriete profclub: Ajax

Favoriete speler: Piet Keizer 

Wat is het leukste/mooiste dat je ooit bij onze club hebt meegemaakt?  De jeugdkampen van weleer

En wat is je naarste herinnering? De grote brand

Omschrijf GSC/ODS eens in één korte zin:  Een vereniging die aan de ene kant gezelligheid uitstraalt, maar waar sommige leden wel wat
meer voor de club zouden mogen doen dan alleen maar kritiek leveren. Het vrijwilligerswerk komt neer op de schouders van te weinig (oudere) mensen.

Wie vind jij een echte clubkanjer en moeten we dus volgende keer hier aan het woord laten?  Marcos Fernandez. Zet zich al jaren in voor de jeugd.