Roken, alcohol- en drugsbeleid

Uitgangspunt:

Roken, drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik gaan niet samen met sport. GSC/ODS promoot dus op geen enkele wijze roken en drinken en ontmoedigt het gebruik van alcohol en drugs, met name bij de jeugd. Om die reden wordt tijdens jeugdactiviteiten tot 16.00 uur géén alcohol geschonken.

De regels:

Het is op onze accomodatie verboden om te roken op enig andere plek dan de speciaal voor rokers bestemde plaats naast het clubhuis, bij het ballenhok en de opslagcontainers. Als er jeugdwedstrijde zijn wordt er helemaal niet gerookt op onze accommodatie. Deze regels gelden ook voor de zogenoemde E-sigaretten.

GSC/ODS schenkt alleen alcoholhoudende drank aan leden en bezoekers van 18 jaar of ouder. De barmedewerk(st)er is gerechtigd om een legitimatiebewijs ter controle te vragen. Ook kan (moet) de medewerk(st)er weigeren om alcohol te schenken aan mensen, die:

  • gedrag vertonen dat wijst op het nuttigen van teveel alcohol; zoals onvast ter been, luidruchtig of agressief zijn
  • reeds twee alcoholische consumpties genuttigd hebben en blijken voornemens te zijn huiswaarts te gaan met een gemotoriseerd voertuig

Het is niet toegestaan om alcoholische drank mee te nemen en/of te consumeren op onze accommodatie, Bij constatering wordt de drank in beslag genomen. Bij vertrek van de acommodatie kan dit weer terug gevraagd worden.

Als de vereniging een boete krijgt, omdat politie en/of handhavers consumptie constateren van heimelijk meegebrachte drank met een alcoholpercentage van 15 of hoger, zal de boete verhaald worden op de personen die deze drank bij zich hebben en/of nuttigen.

Bij signalering van drugsgebruik op de accommodatie wordt de bezitter/gebruiker hiervan gewezen op het rook/drug en alcohol beleid. Dit is vermeld op de website, het bord bij de ingang en op het mededelingen bord in de hal van de kantine.

Voorts geldt bij alcolholmisbruik en drugsgebruik:

  • Bij herhaling van een signalering van het in bezit hebben van of nuttigen van sterke alcoholhoudende drank en/of druigs door dezelfde persoon ontvangt deze een brief van het bestuur waarin wordt verwezen naar de regelgeving op het bezit/gebruik hiervan op onze accommodatie en op het feit dat dit voor het bestuur onacceptabel is. Er wordt de betrokkene een accommodatieverbod opgelegd, indien het een lid van onze vereniging betreft wordt haar/hem gemeld dat er schorsing van deelname aan wedstrijden wordt opgelegd.
  • Het vaststellen van bezit of gebruik van sterke alcoholhoudende drank of drugs kan in principe door alle leden (inclusief bestuurs- en commissieleden) plaatsvinden.
  • De naam(namen) van de betrokkenen kunnen onder vermelding van dag- en tijdstip van signalering gemeld worden aan secretariaat@gscods.nl waarna het bestuur de nodige stappen zal ondernemen
  • Bij herhaling van een signalering van alcoholmisbruik of drugsgebruik door dezelfde persoon ontvangt deze een brief waarin wordt verwezen naar de regelgeving op het bezit/gebruik van drugs op onze accommodatie en op het feit dat dit voor het bestuur onacceptabel is. Er wordt de betrokkene een accommodatieverbod opgelegd, indien het een lid van onze vereniging betreft wordt hem vermeld dat bij de e.v. ledenvergadering het lid wordt voorgedragen voor royement en bovendien wordt in de brief vermeld dat de politie over het incident is geïnformeerd.

Afhankelijk van overtreding van bovenstaande huisregels kan de vertrouwenspersoon van de vereniging een gesprek met betrokkene aangaan en deze adviseren zich aan te melden voor professionele hulpverlening. Een en ander echter altijd in overleg met het bestuur.

Namens het bestuur van vv. GSC/ODS

De voorzitter