Sport en sponsoring zijn in deze tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar sport een steeds belangrijker plaats in de maatschappij inneemt, is sponsoring uitgegroeid tot een vorm van ondersteuning waarin het bedrijfsleven zich steeds grootschaliger heeft kunnen profileren. Sport en met name de voetbalsport is nog steeds een prima medium om reclamedoelstellingen en prestatieniveau gecombineerd te laten opbloeien. Dit komt doordat het zowel bij sponsoring als bij sportbeoefening veelal gaat om optimaal resultaat.

Wanneer we het bij GSC/ODS over sponsoring hebben spelen voor ons geld, materialen en dienstverlening een hoofdrol. Maar sponsoring is meer. Voor de sponsor kan gelden dat sponsoring leuk is om te doen, dat sponsoring het bedrijf een sympathiek(er) imago geeft, dat sponsoring een creatief gebeuren kan zijn, dat communicatiedoelstellingen met sponsoring verwezenlijkt kunnen worden of dat sponsoring een middel kan zijn om relevante doelgroepen te bereiken.

Voor ons als vereniging betekent sponsoring naast het feit dat het ook voor ons een leuk en creatief gebeuren is, het verkrijgen van extra faciliteiten waardoor de leden een nog beter verenigingsproduct kan worden geboden.

Wij beschouwen sponsoring als een overeenkomst waarbij de sponsor geld, materialen en/of een waardeerbare prestatie levert en de gesponsorde (GSC/ODS) de commerciële communicatiemogelijkheden en/of een andere overeengekomen tegenprestatie levert, direct of indirect voortvloeiend uit de sportbeoefening.

Bij zowel het bestuur als bij de sponsorcommissie van GSC/ODS staat de vereniging centraal. Maar u mag zeker van ons verwachten dat wij ook de belangen van onze sponsoren goed zullen behartigen. Wat wij u aan communicatiemogelijkheden bieden is door de leden van onze vereniging ook gegarandeerd waar te maken.

Bent u geïnteresseerd ? Wij informeren u graag over de mogelijkheden van bijvoorbeeld plaatsing van een reclamebord, shirtsponsoring, wedstrijdsponsor, banner op de website enz. Neemt u gerust eens vrijblijvend contact op met een van onderstaande leden van de sponsorcommissie van GSC/ODS of stuur ons een Email.

Emailadres sponsorcommissie                          : sponsoring@gscods.nl