Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk. Stuur daarvoor een mail naar ledenadministratie@gscods.nl of lever een brief met uw gegevens af in de bestuurskamer.
Contributie is altijd verschuldigd tot het eind van het seizoen. Het seizoen loopt, zoals aangegeven in ons inschrijfformulier, van 1 juli tot en met 30 juni. Tussentijds opzeggen ontheft u niet van uw betalingsplicht. In uitzonderlijke gevallen, zoals verhuizing naar verre oorden, kan een verzoek aan het bestuur worden gedaan om de contributieplicht eerder te beëindigen. In het geval van ernstige blessures en tijdelijk werk of studie in het buitenland bestaat de mogelijkheid om het bestuur te vragen om de contributie van spelend lid om te zetten naar rustend lid. Dergelijke aanvragen worden per geval beoordeeld.

Gegevens wijzigen

Leden en donateurs van GSC/ODS, die wijzigingen willen doorgeven van adres, telefoonnummer, e-mailadres of bankrekeningnummer, kunnen dat doen door een mailtje te sturen naar ledenadministratie@gscods.nl of een briefje af te geven in de bestuurskamer. Vermeld a.u.b. duidelijk uw naam en naast de nieuwe gegevens liefst ook de ‘oude’ informatie, die dus veranderd moet worden.