Het ontstaan van GSC/ODS

GSC/ODS kan alles bij elkaar bogen op een lange historie waarbij GSC al is voortgekomen uit een aantal eerdere fusies van verenigingen die lang geleden werden opgericht. De historie van ODS gaat nog verder terug en kende een unieke ontwikkeling door een heroprichting. Hieronder een overzicht.

GSC

Sportclub Stadspolders ontstond uit een fusie van de verenigingen Merweboys (opgericht op 19 mei 1917) en GSV’84 (opgericht 9 april 1984). In het jaar 2001 fuseerde SC Stadspolders met Gelukvogels (opgericht op 24 mei 1922). Samen gingen deze verenigingen verder onder de naam GSC; oftewel Gelukvogels-Stadspolders Combinatie, toen al spelend op de huidige accommodatie aan de Groene Zoom.

ODS

Dvv O.D.S. werd opgericht op 27 mei 1911 en fuseerde in 1997 met de voetbalverenigingen Emma en ASW tot SC Reeland. Toen in 2007 werd besloten de naam SC Reeland te wijzigen in SC Emma namen een aantal oud ODS’ers het initiatief tot heroprichting van dvv ODS. Het werd een vereniging zonder eigen onderkomen. Gedurende een periode van één seizoen woonde ODS in bij DFC, met gebruikmaking van hun accommodatie. In 2009 zocht ODS toenadering richting GSC. Dit resulteerde in een overeenkomst voor drie jaar met de mogelijkheid tot fuseren. Deze overeenkomst werd met een jaar verlengd t/m het seizoen 2012/2013.

De mogelijkheden voor ODS om een eigen accommodatie te vinden werden onderzocht maar waren om meerdere redenen niet aanwezig. Daarnaast bleken de mogelijkheden voor (nauwere) samenwerking met GSC beperkt doordat samenwerkingsverbanden tussen twee aparte verenigingen die gebruikmaken van dezelfde locatie om praktische redenen moeilijk ligt. Daarom werd door beide besturen besloten een fusievoorstel richting de leden te doen. Als voornaamste redenen tot fusie werden in het fusievoorstel met name betere logistiek, betere organisatorische slagkracht, grotere kans op sportief succes, positievere uitstraling en een beter
toekomstperspectief genoemd.

Uit het fusievoorstel sprak de overtuiging dat een bundeling van krachten zou leiden tot meerwaarde en een duidelijke win-win situatie. Immers een grotere vereniging heeft aan de ene kant meer gerichte opbrengsten en aan de andere kant (door efficiëntie) lagere uitgaven. Ook gaf een fusie de mogelijkheid om de zwakke punten van de afzonderlijke verenigingen weg te nemen met daartegenover het behouden, bundelen en uitbreiden van de goede elementen uit
beide verenigingen. De ledenvergaderingen van zowel GSC als van ODS stemden op 21 maart 2013 met de fusie in waarna de nieuwe vereniging vanaf het seizoen 2013-2014 een feit is.

GSC/ODS nu en de toekomst

Door de fusie van GSC en ODS ontsond een vereniging die zowel qua accommodatie, financiën als ledental klaar is voor de toekomst. Door grote investeringen te doen in duurzaamheid werd de accommodatie nog toekomstbestendiger. Zonnepanelen op het dak van het clubhuis maakten de club energieneutraal. Er wordt voldoende electriciteit opgewekt voor onder meer twaalf warmtepompen, negen verwarmingspanelen (kleedkamers), pelletkachel, twee klimaat-units (kantine) en de keuken. In 2020 ging de club van het gas af. De enorme besparing op energiekosten maakte de weg vrij voor nog meer investeringen in duurzaamheid. Het leverde GSC/ODS als voorbeeldclub ook nogal wat positieve publiciteit op en forse bijdragen van de Rabobank.

Meer dan voetbal…

In 2021 kreeg GSC/ODS een vrijdagmiddag-sociëtiet. De bezoekers komen hier kaarten, biljarten en gewoon een praatje maken onder het genot van een drankje. In 2022 breidde de vereniging nog verder uit met een biljart-tak en een bridge-club.