Het ontstaan van GSC/ODS

GSC/ODS kan alles bij elkaar bogen op een lange historie waarbij GSC al is voortgekomen uit
een aantal eerdere fusies van verenigingen die lang geleden werden opgericht.
Hieronder een overzicht.

GSC

Sportclub Stadspolders ontstond uit een fusie van de verenigingen Merweboys (opgericht op 19
mei 1917) en GSV’84 (opgericht 9 april 1984). In het jaar 2001 fuseerde Sportclub Stadspolders
met Gelukvogels (opgericht op 24 mei 1922). Samen gingen deze verenigingen verder onder de
naam Gelukvogels-Stadspolders Combinatie spelend op de huidige accommodatie aan de
Groene Zoom.

ODS

Dvv O.D.S. werd opgericht op 27 mei 1911 en fuseerde in 1997 met de voetbalverenigingen
Emma en ASW tot sc Reeland. Toen in 2007 werd besloten de naam cs Reeland te wijzigen in
sc Emma namen een aantal oud ODS’ers het initiatief tot heroprichting van dvv ODS, het werd
een vereniging zonder eigen onderkomen. Gedurende een periode van 2 seizoenen trok ODS
in bij DFC met gebruikmaking van hun accommodatie. In 2009 zocht ODS toenadering richting
GSC. Dit resulteerde in een overeenkomst voor 3 jaar met de mogelijkheid tot fuseren. Deze
overeenkomst werd met een jaar verlengd t/m het seizoen 2012/2013.

De mogelijkheden voor ODS om een eigen accommodatie te vinden werden onderzocht maar
waren om meerdere redenen niet aanwezig. Daarnaast bleken de mogelijkheden
voor(nauwere) samenwerking met GSC beperkt doordat samenwerkingsverbanden tussen twee
aparte verenigingen die gebruikmaken van dezelfde locatie om praktische redenen moeilijk ligt.
Daarom werd door beide besturen besloten een fusievoorstel richting de leden te doen. Als
voornaamste redenen tot fusie werden in het fusievoorstel met name betere logistiek, betere
organisatorische slagkracht, grotere kans op sportief succes, positievere uitstraling en een beter
toekomstperspectief genoemd.

Uit het fusievoorstel sprak de overtuiging dat een bundeling van krachten zou leiden tot
meerwaarde en een duidelijke win-win situatie. Immers een grotere vereniging heeft aan de ene
kant meer gerichte opbrengsten en aan de andere kant (door efficiëntie) lagere uitgaven. Ook
gaf een fusie de mogelijkheid om de zwakke punten van de afzonderlijke verenigingen weg te
nemen met daartegenover het behouden, bundelen en uitbreiden van de goede elementen uit
beide verenigingen.
De ledenvergaderingen van zowel GSC als van ODS stemden op 21 maart 2013 met de fusie in
waarna de nieuwe vereniging vanaf het seizoen 2013-2014 een feit is.3
GSC/ODS nu en de toekomst
Door de fusie van GSC en ODS is een vereniging ontstaan die zowel qua accommodatie,
financiën als ledental klaar is voor de toekomst.