normen en waardenbord

Normen en Waarden Statuut GSC/ODS

Voor een club als GSC/ODS is het van groot belang om duidelijke afspraken met elkaar te maken over hoe wij, bestuur, leden, vrijwilligers en trainers met elkaar omgaan. Het valt niet te ontkennen, dat er op en rondom de voetbalvelden soms dingen gebeuren, die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen. De constatering, dat de voetballerij een afspiegeling is van de maatschappij mag niet  de dooddoener zijn waarmee “begrip” gevraagd wordt voor incidenten.

Het bestuur van GSC/ODS wil samen met de KNVB meehelpen om excessen tegen te gaan. Hiervoor heeft het bestuur een statuut Normen & Waarden opgesteld, met als uitgangspunt het KNVB-convenant. Dat convenant is te vinden in het statuut Normen & Waarden.

Plezier

 • Wij bieden aan onze eigen spelers, gastspelers en gasten geborgenheid en veiligheid
 • Wij vieren de overwinning
 • Wij winnen met z’n allen en verliezen met z’n allen
 • Wij zijn trots op wat wij hebben
 • Wij presteren, maar niet koste van ons plezier
 • We lachen met elkaar, niet om elkaar

Sportiviteit

 • Wij spelen het spel volgens de regels
 • Wij wensen de tegenstander en scheidsrechter veel plezier en bedanken hen achteraf
 • Wij hebben geen publiekelijk commentaar op de arbitrage of de begeleiding
 • Wij schelden nooit op elkaar of op de leiders en trainers
 • Wij vertonen geen agressief gedrag en accepteren dat ook niet van elkaar
 • Wij – ouders/supporters – applaudisseren langs de kant ook bij een mooi doelpunt van de tegenstander
 • Wij – ouders/supporters – ondersteunen spelers en begeleiders op positieve wijze
 • Wij – trainers en leiders – coachen vanuit een positieve grondhouding

Eerlijkheid

 • Wij geven eigen fouten toe (bal uit, bal achter, overtreding)
 • Wij – leiders, trainers en bestuur lichten keuzes toe
 • Wij – leiders, trainers en bestuur communiceren helder en duidelijk
 • Wij benoemen positief gedrag en belonen dat positieve gedrag
 • Wij – het bestuur verschaft voldoende, tijdige en juiste informatie

Betrokkenheid

 • Wij – ouders/verzorgers – zijn zo veel als mogelijk bij wedstrijden van de jeugd
 • Wij – ouders/verzorgers – zijn met regelmaat bereid te rijden bij uitwedstrijden
 • Wij – leiders en coaches – ontvangen de tegenstander hartelijk en treden als gastheer op
 • Wij – trainers – zijn met regelmaat bij de wedstrijd aanwezig, met name bij de jeugd
 • Wij melden ons tijdig af voor een training of wedstrijd
 • Wij – bestuur en begeleiders – nemen klachten serieus en zoeken actief naar oplossingen
 • Wij – bestuur, begeleiders, ouders/verzorgers en trainers – geven het goede voorbeeld
 • Wij – ouders/verzorgers en leden – helpen de vereniging bij het uitvoeren van ondersteunende diensten (bijvoorbeeld achter de bar of ten behoeve van de activiteitencommissie)
 • Wij – bestuur, begeleiders, ouders/verzorgers en trainers – corrigeren ongewenst gedrag
 • Wij steunen elkaar bij het aanspreken van hen die ongewenst gedrag vertonen.

Respect

 • Wij behandelen iedereen gelijk, in en buiten het veld
 • Wij bemoeien ons als ouders of verzorgers niet met speltechnische zaken
 • Wij gaan normaal om met andermans eigendommen
 • Wij dragen zorg voor het behoud van zowel accommodatie als materiaal
 • Wij hebben respect voor de groenvoorziening van het sportpark en gooien afval altijd in de daarvoor bestemde afvalbakken
 • Wij vangen nieuwe spelers en tegenstanders op en zorgen ervoor dat zij zich thuis voelen
 • Wij dragen het clubtenue zoals dat is voorgeschreven
 • Wij respecteren het kantinereglement
 • Wij tolereren op geen enkele wijze het gebruik van drugs
 • Wij onthouden ons altijd van racistische uitlatingen en gedrag
 • Wij vloeken niet

In het statuut worden de normen en waarden die wij belangrijk vinden binnen de club opgeschreven. ‘ De term ‘normen en waarden’ omschrijft hoe wij met elkaar om willen gaan bij GSC/ODS. In het statuut worden gedragsregels beschreven. Het bestuur geeft met het accepteren van het statuut aan dat zij het heel belangrijk vindt dat de club een fijne vereniging is voor iedereen en dat het bestuur zijn best zal doen om GSC/ODS een fijne vereniging te houden. Bovendien is dit statuut goedgekeurd door de leden tijdens de ledenvergadering van november 2011.

Nieuwe leden krijgen bij het lidmaatschap een kennismaking met de vereniging GSC/ODS. In deze kennismaking zal aan het nieuwe lid duidelijk gemaakt worden dat de vereniging verwacht dat het nieuwe lid actief deelneemt aan de vereniging en de vereniging naar buiten toe correct zal vertegenwoordigen. Met het ondertekenen van het inschrijvingsformulier verklaart ieder nieuw lid zich hiermee akkoord.

Belangrijk is dat iedereen binnen de club aanspreekbaar is op de regels van het statuut. Ieder lid, oud of jong, moet aanspreekbaar zijn op zijn gedrag. Problemen moeten opgelost worden, waar ze ontstaan. Als er in een elftal iets gebeurd is een leider en/of trainer daar als eerste verantwoordelijk voor. Als hij het niet opgelost krijgt, dan is de jeugd- , dames- of seniorencommissie de volgende stap. Als ook de betreffende commissie het niet opgelost krijgt dan is er de in het statuut genoemde normen- & waardencommissie.

Excessen zullen altijd worden afgehandeld door de Normen & Waarden commissie. Iedereen, leden en niet leden, kan een melding doen bij de commissie. Dit kan door het invullen van het meldingsformulier, wat ook op de website staat.