De sponsorcommissie van GSC/ODS kan u te allen tijde voorzien van informatie over sponsormogelijkheden en tarieven. Wendt u gerust tot één van de leden, of stuur een e-mail naar sponsoring@gscods.nl

De sponsorcommissie bestaat uit :

Voorzitter: vacant
lid: Thijs Blom 06-10 47 41 65
lid: Henny Kattemölle 06-303 31 8 11
lid: John Eichorn 06-20 43 98 18
Administratie: Anneke Scheurwater 06-19 87 56 74
lid vacant