De sponsorcommissie van GSC/ODS kan u te allen tijde voorzien van informatie over sponsormogelijkheden en tarieven. Wendt u gerust tot één van de leden, of stuur een e-mail naar sponsoring@gscods.nl

De sponsorcommissie bestaat uit :

Voorzitter:vacant
lid:Henny Kattemölle06-33 31 80 11
lid:Thomas van Ewijk06-53 41 56 73
lid:Mike Verhoeven
lidvacant