Vrijwilligers vormen de enorme kurk waarop onze vereniging drijft. GSC/ODS wil daarom z’n vrijwilligers koesteren en belonen. Dat gebeurt onder meer door een korting op de contributie en het verstrekken van enkele consumpties. Commissiewerk, bardiensten, het fluiten van wedstrijden, trainer/leider zijn van een team, het is allemaal belangrijk. Daarom worden ééns per jaar alle vrijwilligers op een speciale clubavond, met een hapje en drankje, bedankt voor hun inzet voor de club!