Op 1 mei 2014 zal de 3e termijn van kledingbijdrage geïncasseerd worden. Is de 1e of 2e termijn nog niet geïncasseerd wordt deze direct in deze incasso meegenomen.