Leden en donateurs van GSC/ODS, die wijzigingen willen doorgeven van adres, telefoonnummer, e-mailadres of bankrekeningnummer, kunnen dat doen door een mailtje te sturen naar ledenadministratie@gscods.nl of een briefje af te geven in de bestuurskamer. Vermeld a.u.b. duidelijk uw naam en naast de nieuwe gegevens liefst ook de ‘oude’ informatie, die dus veranderd moet worden.