Om groepsvorming en sociale contacten te verminderen en het aantal reisbewegingen te reduceren, gelden vanaf 14 oktober 22.00 uur de volgende maatregelen voor sport in ons land, dus ook voor onze club. 

 • Kantine, kleedkamers en doucheruimtes zijn gesloten. Kleedkamers 1 en 8 zijn tijdens trainingen geopend als dames- en herentoilet en mogen dan uitsluitend daarvoor gebruikt worden.
 • Er worden geen wedstrijden gespeeld. In elk geval niet tot en met 8 november.
 • Sporten voor senioren is alleen toegestaan als het mogelijk is om onderling 1,5 meter afstand te houden.
 • Maximaal vier senioren mogen met elkaar sporten in een groepje.
 • Teams kunnen trainen met meerdere groepjes naast elkaar, mits:
  • de groepjes minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar houden;
  • er een duidelijke afbakening (b.v. pionnen) is van de verschillende groepjes;
  • zij niet mengen.
 • Jeugd tot en met 17 jaar kan blijven trainen en hoeven daarbij niet 1,5 meter afstand te houden.
 • Net als senioren blijven ook jeugdleden met klachten thuis.
 • Ouders en ander publiek mogen niet op de accommodatie komen. Afzetten en ophalen van jeugdspelers voor trainingen kan op de parkeerplaats of daar buiten.

GSC/ODS is verantwoordelijk voor de handhaving van dit protocol in samenwerking met de gemeente Dordrecht. Beide partijen kunnen bij overtreding sancties toepassen, zoals het uitsluiten van deelname van spelers of teams tot zelfs het geheel afsluiten van de accommodatie. Bij niet nakomen van het protocol zal het bestuur van GSC/ODS eventuele boetes verhalen op de verantwoordelijke personen. Hieronder treft u nog een lijst met veel gestelde vragen aan, voorzien van antwoord.

Zijn wedstrijden en toernooien toegestaan?

Nee. Wedstrijden leiden tot veel extra reisbewegingen en sociale contacten. Daarom is besloten om voorlopig alle wedstrijden stil te leggen.

Kunnen competities nu nog wel doorgaan?

Nee. Wedstrijden zijn voorlopig verboden, dus de competitie ligt even stil. Dit geldt voor zowel jeugd als volwassenen in alle sporten.

Waarom is publiek niet meer toegestaan?

De besmettingscijfers zijn zo zorgwekkend dat grote groepen mensen niet meer bij elkaar kunnen komen. Dat geldt ook voor sportpubliek. Daarom is publiek niet meer toegestaan bij amateurwedstrijden en profsportwedstrijden.

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen voor de sport?

Ja. Maximaal 4 personen mogen met elkaar sporten in een groepje. 

Geldt de maximale gezelschapsgrootte van 4 personen ook voor kinderen?

Nee. Er is een uitzondering voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Zij mogen met grotere groepen sporten. Maar er worden geen wedstrijden gespeeld. En kinderen met klachten blijven thuis.

Kinderen vanaf 13 jaar mogen na het sporten niet bij elkaar komen met meer dan 4 personen. Voor jongere kinderen geldt deze beperking niet.

Wat zijn de maatregelen voor trainingen?

Kinderen en jongeren t/m 17 jaar mogen gewoon trainen. Ze hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.

Volwassenen trainen in groepen van maximaal 4 personen op 1,5 meter afstand van elkaar. De groepen moeten onderling ruime afstand houden en mogen niet mengen.

Door het coronavirus ben ik (een groot deel van) mijn inkomsten verloren en kan ik de sportcontributie van mijn kinderen niet meer betalen. Kan ik hier financiële ondersteuning voor aanvragen?

Ja, dat is mogelijk. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar die om financiële redenen niet kunnen sporten of geen lessen kunnen volgen bij bijvoorbeeld een theaterclub, dansschool of muziekschool. Ga voor meer informatie naar de ouderpagina van het Jeugdfonds Sport & Cultuur.

Gelden er extra maatregelen voor sportkantines?

Ja, sportkantines zijn gesloten sinds 29 september 2020. Het doel is om sport door te laten gaan, maar te voorkomen dat grote groepen mensen bij elkaar komen. Daarom is de keuze gemaakt om de sporthoreca te sluiten.

Gelden de maatregelen voor sportkantines ook voor de horeca bij commerciële sportaanbieders?

Ja. Het doel van de maatregel is om groepsvorming na het sporten te voorkomen. Daarom sluit ook de horeca bij commerciële sportaanbieders. Dit geldt voor alle horeca die op of in een sportgelegenheid ligt.

Kan het virus doorgegeven worden via zweet?

Het virus wordt niet via zweet doorgegeven. Door hoesten en niezen komt het virus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus in de lucht. 

Wordt het virus doorgegeven als ik dezelfde sporttoestellen als een rekstok of bank gebruik?

De kans dat u besmet raakt doordat u een sporttoestel en sportattributen aanraakt, is heel klein, maar niet uitgesloten. Wel neemt het aantal virusdeeltjes heel snel af buiten het lichaam. Desinfecteer sportmaterialen en was regelmatig uw handen. Een oppervlak dat mogelijk besmet is, kunt u schoonmaken met een gewoon schoonmaakmiddel.  

Hoe lang het virus op sportmiddelen overleeft, hangt af van het materiaal, de temperatuur en de luchtvochtigheid. Zo overleeft het virus in het algemeen beter op harde en gladde materialen zoals plastic, metaal en glas. En minder goed op poreuze oppervlakken zoals papier en karton.

Kan ik contributie terugvragen van mijn vereniging ?

Dat kan niet. Bij GSC/ODS geldt het lidmaatschap voor een vol jaar, dat loopt dit seizoen van 1 juli 2020 tot 30 en met 30 juni 2021. De meeste betalen hun contributie per maand, maar opzeggen per maand is niet mogelijk.

X – X – X – X – X – X – X- X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X – X

.

Onderstaand protocol gold TOT 14 oktober ! Het staat hier nog, omdat deze regels mogelijk opnieuw worden ingevoerd als de maatregelen door het kabinet versoepeld worden.

Naast trainingen mogen wedstrijden gespeeld worden, maar helaas zijn er geen toeschouwers meer toegestaan voor een periode van ten minste 4 weken, en dient de kantine afgesloten te blijven.

In dit nieuwe protocol wordt er richting gegeven aan het handelen van trainers, begeleiders, sporters, ouders en toeschouwers die gebruik maken van ons sportpark in het komende seizoen 2020-2021. Het protocol is opgesteld volgens de richtlijnen die zijn opgesteld door de Rijksoverheid, het RIVM en het NOC*NSF. Het protocol is opgesteld om ervoor te zorgen dat alle activiteiten op het sportpark goed verlopen volgens de gestelde regels en afspraken. GSC/ODS is verantwoordelijk voor de handhaving van dit protocol in samenwerking met de gemeente Dordrecht. Beide partijen kunnen bij herhaaldelijk overtreden van de maatregelen sancties toepassen. Deze sancties zijn bijvoorbeeld het uitsluiten van deelname van (groepen van) personen tot zelfs het sluiten van de accommodatie. Bij het niet nastreven van het protocol zal het bestuur van GSC/ODS de eventuele boetes kunnen verhalen op de desbetreffende personen.

 • Houd je aan de basisregels: Houd 1,5m afstand, hoest of niest in je elleboogholte, was je handen regelmatig, blijf bij klachten thuis en laat je testen.
 • De kantine is gesloten, dit betekent dat er geen hapje of drankje besteld kan worden voor of na de wedstrijd.
 • Senioren elftallen mogen met 6 personen tegelijk in de kleedkamer omkleden met 1,5m afstand. Douchen raden wij sterk af, tenzij spreekwoordelijk de modder achter je oren zit.
 • Waar mogelijk krijgen (selectie) elftallen twee kleedkamers.
 • Jeugd tot en met 18 jaar zijn uitgezonderd van de regels m.b.t. kleedkamer gebruik.
 • In de hal van de kleedkamers en in de kantine zijn looproutes gemarkeerd. Houd u hier aan: de gang van de kleedkamers is eenrichtingsverkeer. OOK voor ouders van jeugdleden.
 • Toeschouwers zijn NIET toegestaan. Alleen de directe begeleiding van een team is toegestaan. Ouders die “autodienst” hebben vallen bij uitwedstrijden ook onder begeleiding.
 • GSC/ODS behoudt het recht om de toegang tot het complex te weigeren om sluiting van de accommodatie door handhaving te voorkomen.

Alleen samen kunnen we door, we hopen sterk op ieders medewerking.