entree

Postadres vv GSC/ODS: René van Chalonstraat 42, 3314 NT Dordrecht

Algemeen mailadres: secretariaat@gscods.nl

Stuur géén post naar ons clubhuis adres Nieuwe Noordpolderweg 50 !

U kunt zich ook direct wenden tot het bestuur of één van onze commissies:

bestuur@gscods.nl

jeugd@gscods.nl

sponsoring@gscods.nl

activiteiten@gscods.nl

kantine@gscods.nl