Via een persoonlijke e-mail krijgen alle spelende leden en ouders van jeugdleden het onderstaande bericht. Dit is met name belangrijk voor leden die onze club willen verruilen voor een andere en/of hun lidmaatschap willen opzeggen. Helaas blijkt elke zomer opnieuw dat sommige mensen de regels van onze vereniging en de KNVB niet kennen, terwijl ze daar wel hun handtekening onder gezet hebben toen ze lid werden. Ons advies is dus met name aan ‘vertrekkers’ om het bericht goed door te lezen. Nieuwkomers zijn overigens ook van harte welkom op de komende overschijvingsavonden.

Over enkele weken zit het seizoen 2023-’24 er alweer op. Hopelijk zien we je ook na de zomer weer bij de club, maar het kan natuurlijk zo zijn dat je om een voor jou moverende reden bij GSC/ODS vertrekt of al vertrokken bent. Is dat zo, lees dan héél goed dit bericht. Opzeggen van het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren vóór 1 juli a.s. Dat kan via ledenadministratie@gscods.nl en dus NIET mondeling, telefonisch of via WhApp o.i.d. Als wij uiterlijk 30 juni a.s. géén schriftelijke opzegging hebben gekregen blijf je automatisch lid en ben je dus opnieuw minimaal een jaar contributie verschuldigd.

Op dinsdag 11 en donderdag 13 juni is de ledenadministratie aanwezig in de kantine. Je kunt dan informatie krijgen over opzegging en overschrijving naar een andere club. Ook kun je op beide avonden (19.00 – 20.30 uur) kleding en spullen inleveren, die je van de vereniging in bruikleen gekregen hebt. Ook kun je een eventueel nog openstaande contributieschuld of afkoopsom van vrijwilligerswerk ter plekke voldoen. We gaan ervan uit, dat iedereen zich aan deze regels houdt, maar maken je er op attent dat het niet volgen van die regels consequenties kan hebben. 

Niet inleveren van club-eigendommen of een niet voldane contributieschuld leidt tot een zogenoemde blokkade bij de KNVB. Dit betekent dat je nergens kunt voetballen tot je aan jouw verplichtingen voldaan hebt. Eén van die verplichtingen is ook het voldoen van de ‘afkoop’ van vrijwilligerswerk voor 20 euro per half jaar. De incasso daarvoor zal net als de laatste maandtermijn van contributie over dit seizoen in juni plaatsvinden. In voorgaande seizoenen dachten sommige ex-leden slim te zijn, door deze betalingen via de bank te voldoen en later weer te storneren. Zij kregen – net als anderen die contributieschuld hadden – met de deurwaarder te maken. Voorkom dat, want de kosten worden alleen maar hoger !

Is iets onduidelijk, of heb je nog vragen? Mail dan naar ledenadministratie@gscods.nl of kom op 11 of 13 juni even naar de kantine.