Onze sponsorcommissie is nog druk met het innen van de jaarlijkse contributie bij de leden van onze Club van 25, maar nieuwe leden zijn natuurlijk ook welkom. En soms komt er een lid bij uit onverwachte hoek. Zo kreeg de commissie nu een warm mailtje van Jan van Efferen, penningmeester van de Stichting Rond Uit Dordrecht. Hij meldde zijn stichting aan met een doorlopende machtiging voor hun bijdrage aan de Club van 25. Rond Uit Dordrecht organiseert jaarlijks de fietsvierdaagse, waarbij zij onze accommodatie als start- en eindpunt gebruiken en ook onze kantine benutten.

Dat deze stichting nu spontaan lid is geworden van onze Club van 25 vinden wij zo’n leuk gebaar, dat we besloten om ons ook eens te verdiepen in wat de Stichting Rond Uit Dordrecht nou precies inhoudt. Onze redactie legde hen daarom een aantal vragen voor, die onderstaand beantwoord worden door bestuurslid William Nederpelt (op de foto).

Hoe is de Stichting ontstaan?

De stichting is in 2012 ontstaan, in een tijd van relatief grote werkloosheid. Het organiseren van ‘iets’ zorgde ervoor dat vele vrijwilligers aan het ‘werk’ bleven en nieuwe vaardigheden opdeden.  Dit leidde ook tot veel ‘verloop’ in positieve zin. Eenmalig, in het eerste jaar, is er subsidie van de Rabobank ontvangen. Sindsdien draaien we zonder subsidies en draaien we elk jaar break even. Wij zijn lid van de Nederlandse Tour Fiets Unie, volgen ook hun richtlijnen en worden door hen via hun beoordelingssysteem in de hoogste klasse gewaardeerd.  ‘Extra Goed Geregeld’

Hoeveel leden telt de stichting?

Omdat het een stichting is kennen we geen leden, alleen maar een bestuur, bestaande uit Toos Reenders, Jan van Efferen, mijzelf en vrijwilligers. Dat zijn er in de voorbereiding ongeveer tien en tijdens de fietsvierdaagde ongeveer vijftien. Veel deelnemers zijn later vrijwilliger geworden. 

Wat doet Rond Uit Dordrecht precies?

Wij verzorgen sinds 2012 evenementen die een sportief cultureel accent hebben. Dat heeft ertoe geleid dat we inmiddels dit jaar de tiende fietsvierdaagse in Dordrecht organiseren. Dat gaat gebeuren van 28 tot en met 31 mei, met GSC/ODS weer als vertrek- een aankomstpunt.

Is het een (meer) jaarlijks gebeuren?

Zoals geschreven, wij organiseren nu jaarlijks de fietsvierdaagse, maar als de kans/mogelijkheid zich voordoet organiseren wij ook andere evenementen. Zo hebben we een aantal jaar geleden meegewerkt aan de summergames in Dordrecht. Het aantal deelnemers neemt nog gestaag toe, tot afgelopen jaar ongeveer 300. Dit jaar houden we ook een fietsfestival, op 1 juni in de Dordtse binnenstad.

Hoe bent u ooit bij GSC/ODS terecht gekomen?

Vanaf 2013 was de basislocatie bij FC Dordrecht. In 2022 bleek het daar niet meer te kunnen en zijn we op zoek gegaan naar een andere locatie voor de fietsvierdaagse. Via Martien Blom, die ik kende van Drechtse Stromen, kwam ik bij jullie terecht. 

Wat kunnen deelnemers dit jaar verwachten?

De fietsvierdaagse kent jaarlijks nieuwe routes die opgebouwd worden op basis van een bepaald thema. Meestal actueel. De pleisterplaatsen waar wordt gestopt worden daarop geselecteerd. Door de deelnemers die uit heel Nederland en België komen wordt de fietsvierdaagse hoog gewaardeerd. Ook Dordtenaren kunnen meedoen; die worden vaak verrast door de nieuwe routes en locaties die deelnemers dankzij dit evenement ontdekken. En meedoen kan vier dagen, aar ook één dag. Verder geven veel aan ons gelieerde organisaties in die week ook korting aan de deelnemers. Jaarlijks wordt er ook een nieuwe routegids uitgebracht (60 pag.), deze is ook later terug te zien op onze website