De trekking van de Grote Clubactie is verricht en wie wil weten of zijn of haar lot in de prijzen gevallen is kan HIER klikken om dat te checken. Er deden dit jaar ruim 5700 verenigingen mee. Er werden bijna vijf-en-half miljoen loten verkocht, waarvan er 600.000 in de prijzen vielen. Maar het gaat natuurlijk allemaal om de opbrengst voor het verenigingsleven in het algemeen en GSC/ODS in het bijzonder ! In totaal gaat ruim zestien miljoen euro naar de deelnemende clubs (€ 16.381.041 om precies te zijn).

GSC/ODS heeft een kleine vijfhonderd euro ( € 482,40) aan de Grote Clubactie overgehouden. Dat is minder dan we gehoopt hadden, zodat niet alle clubwensen snel in vervulling gaan. De aanschaf van een bankstel (bij de kringloop) en de bekostiging van een aantal jeugdactiviteiten zijn gelukkig wel mogelijk met dit bedrag. Wij bedanken iedereen die dit jaar loten kocht en verkocht. Een speciaal woord van dank aan Klaas de Groot, want van de 201 loten die de club wist te slijten verkocht hij er liefst 133. Klaas kan donderdagavond een kleine attentie tegemoet zien !