Het restant van de thuiswedstrijd tegen Reeshof, die op 16 april een kwartier na rust gestaakt werd bij een 1-0 stand, zal donderdagavond 11 mei worden gespeeld. Hierbij is publiek NIET welkom. De KNVB heeft besloten om géén tuchtzaak aan te spannen tegen onze vereniging omdat er geen schuld was aan het staken van de wedstrijd. Dat wisten we zelf natuurlijk wel, maar je moet altijd maar afwachten wat een scheidsrechter en tegenstander aan de bond melden. Gelukkig was er deze wedstrijd óók een rapporteur van de KNVB aanwezig, die na het staken al direct liet weten dat dat volgens hem niet nodig was.

Buitengewoon zuur was het dat het volgende thuisduel, tegen RCD, eveneens gestaakt werd. Ook bij die wedstrijd waren er onafhankelijke waarnemers van de KNVB aanwezig, zodat de bond voor een oordeel over deze zaak niet alleen afhankelijk is van de verklaringen van scheids en clubs. Hoe dat oordeel uitvalt zullen we moeten afwachten. Uitspelen van dat duel ligt in elk geval voor de hand. Het bestuur heeft inmiddels besloten dat BEIDE wedstrijden, dus zowel tegen Reeshof als RCD, zonder publiek worden (uit)gespeeld. Dit geeft de garantie dat er niet weer ophef ontstaat en is dus óók een signaal naar ons eigen aanhangers. Gedraag je op onze accommodatie!

Zoals bij de leden bekend is is de donderdag ook onze drukste trainingsavond. Omdat alle teams, maar ook de 7×7 en de walking football, op 11 mei gewoon kunnen trainen wordt de accommodatie dus niet afgesloten. Kleedkamer, kantine en terras zijn voor hen geopend. Wie tijdens deze wedstrijden langs het veld gezien wordt kan rekenen op verwijdering en een toegangsverbod voor onze accommodatie. Dat geldt uiteraard niet voor bestuurs- en commissieleden, waarnemers van de KNVB en de media.