De Club van 100 is binnen GSC/ODS helaas in verval geraakt. Door de sluitingen wegens Corona en (het gebrek aan) de grootte van de sponsorcommissie is de activiteit verlaagd en mede daardoor waren er nog slechts enkele leden die hun bijdrage leverden. Op initiatief van de hernieuwde sponsorcommissie is daarom ook besloten om de Club van 100 wat laagdrempeliger te maken, en dus om te vormen naar de Club van 25. Dit betekent dat iedereen nu voor € 25 per jaar lid kan worden van de Club van 25.

Doelstelling

De belangrijkste doelstelling van de club van 25 is om geld ter beschikking te stellen voor bijzondere aankopen, activiteiten of bestedingen in de algemene en sociale sfeer. Met andere woorden: De hele vereniging moet baat hebben bij de opbrengsten van de club van 25.
In het algemeen geldt dat met de opbrengst van de club van 25 de vereniging GSC/ODS een hart onder de riem wordt gestoken.
Uiteraard wordt het aandragen van suggesties voor een goede besteding zeer op prijs gesteld. Een bestedingsdoel wordt zoveel mogelijk in overleg met het bestuur en/of commissies genomen.

Wie kan er lid worden

Iedereen die GSC/ODS een warm hart toedraagt, dus ook bedrijven, kan lid van de club van 25 worden. Dus leden, ouders, opa’s, oma’s, buren, werkgevers, collega’s, etc. etc. kunnen lid van de club van 25 worden. Het lidmaatschap van deze club zorgt voor extra betrokkenheid bij onze voetbalvereniging.

Goed Nieuws

Doordat met de opbrengsten van de oude club van 100 de laatste jaren geen investeringen zijn gedaan gaat het hele bedrag van zo’n € 2.300 dat nog in kas is over naar de nieuwe club van 25. Dat betekent dus dat er snel een behoorlijk bedrag beschikbaar is om een leuke investering is het algemeen clubbelang te doen!
Iedereen die een bijdrage van € 25 aan de club van 25 levert krijgt een vermelding op het bord van de club van 25 dat op een prominente plek in de kantine hangt.

Hoe kan je lid worden

Dat is heel eenvoudig. Je kan je bijdrage contant inleveren bij een van de sponsorcommissieleden: Henny Kattemölle, Mike Verhoeven of Thom van Ewijk of bij de bestuursleden Cees den Breejen of Thomas Scheurwater.
Maak je het liever over? Dan kan dat ook. Maak dan € 25 over op de rekening van GSC/ODS op IBAN nr. NL 76 INGB 0000 361 820 onder vermelding van “Lidmaatschap Club van 25”.