Op onze accommoadatie gelden al enkele jaren regels voor de – steeds kleiner wordende groep – rokers. Het lijkt er op, dat die regels niet bij iedereen bekend zijn en daarom zetten we ze hier nog een keer op een rij. Er wordt op ons complex niet gerookt op trainingsdagen tot en met 20:00 uur. Daarna mag gerookt worden in het rookhok of op de parkeerplaats. Op zaterdag mag er tot 14:00 uur niet gerookt worden op het complex. Daarna mag ook niet gerookt worden langs de lijn, zoals we een paar keer zagen. Het rookhok en de parkeerplaats zijn de enige plekken waar gerookt mag worden. Beter nog; stop er mee, want roken en sport gaan echt niet samen. Alvast dank voor ieders medewerking.