Zaterdag 8 oktober is er weer een klus- en schoonmaakochtend. Vijf veteranen (van de 7×7 groep) hebben zich al opgegeven. Wie volgt? Want het kan niet genoeg benadrukt worden; we vormen met z’n allen de club. Dus alle leden en ouders van jeugdleden moeten hun steentje bijdragen. Nu is dat nog vrijwillig, maar de kans is bepaald niet denkbeeldig dat vrijwilligerswerk in 2023 verplicht gesteld wordt.

Door mee te doen met de klus- en schoonmaakochtend heb je meteen jouw aandeel dit seizoen geleverd. Je wordt om 8.30 verwelkomd met koffie en na het klussen en schoonmaken, tussen 9.00 en 13.00 uur, krijg je nog een lunch aangeboden. Geef je op via klusploeg@gscods.nl of schoonmaak@gscods.nl of klik op één van de banners, rechts op de mainpage van de website.