Dit is een belangrijk bericht voor alle leden, dus lees even verder graag. Zoals de kop hier boven al doet vermoeden gaat het over contributie. Deze keer kondigt het bestuur géén verhoging aan, maar wel nieuwe spelregels over de betaling. Kort samengevat komt het hier op neer; storneringen (terugboeken van contributie) leveren vanaf komende maand een boete van € 3,50 per keer op.

Onze vrijwilligers van de ledenadministratie en de penningmeester worden te vaak geconfronteerd met storneringen en hebben daar een berg extra werk aan. Bovendien berekent de bank onze club extra kosten voor die terugboekingen. De boete moet je dus zien als een soort administratiekosten.

We kunnen ons voorstellen dat leden in financiële problemen zitten, of dreigen te komen, en moeite hebben om de contributie (tijdig) te voldoen. Laat dit dan z.s.m. weten aan de ledenadministratie ( ledenadministratie@gscods.nl ). Jouw bericht wordt vertrouwelijk behandeld en er wordt dan gekeken of we tot een oplossing kunnen komen.

Sommige leden hebben er helaas een gewoonte van gemaakt om regelmatig te storneren. Voor hen geldt niet alleen de boete van € 3,50 per keer, want zij kunnen ook een brief verwachten waarin wordt aangegeven dat zij niet meer maandelijks kunnen betalen, maar in één keer het resterende bedrag van de jaarcontributie verschuldigd zijn. In het geval van een maandelijkse incasso wordt die dus niet meer gebruikt.

Wie vindt dat dit nogal hard overkomt moet beseffen dat onze club zonder contributie inkomsten niet kan bestaan. In principe moet de contributie per 1 augustus voor een heel jaar voldaan worden. Vooruitbetaald dus. Omdat dit voor veel leden een fors bedrag is, biedt de club de mogelijkheid om maandelijks te betalen. Doe je dat óók niet, dan zul je de consequenties moeten aanvaarden.

Wordt ondanks herinneringen en aanmaningen nog steeds geen contributie betaald, dan wordt de vordering uit handen gegeven aan een gerechtsdeurwaarder en kunnen de kosten hoog oplopen. De conclusie is simpel: maak het de ledenadministratie en jezelf niet onnodig moeilijk en betaal trouw je contributie of neem bij problemen contact met ons op.