GSC/ODS heeft dit weekend liefst tien jubilarissen mogen huldigen, ook heeft de club er nu een erelid en een lid van verdienste bij! Na twee jaar corona-ellende kon er afgelopen vrijdagavond eindelijk weer een fysieke ledenvergadering gehouden worden. Zoals we inmiddels helaas gewend zijn werd ook deze vergadering niet druk bezocht, maar er werd wel een belangrijk besluit genomen…

Om maar te beginnen met dat besluit, dat ALLE leden aangaat; de club heeft nu een nieuw vrijwiligersbeleid. Het komt er op neer dat van elk lid, of ouder van een jeugdlid, verwacht wordt dat hij of zij twee keer per jaar iets voor de club doet. Wil je weten wat? Lees dan a.u.b het stukje “kort onderzoek'” op onze website en vul die (anonieme) enquête in !

We gaan de komende maanden onze leden vragen om bepaalde taken in te vullen, dat kan bijvoorbeeld een bardienst zijn of een jeugdwedstrijd leiden. Als (te) veel leden hier niet toe bereid zijn dan zal de ledenvergadering in november een verdergaand voorstel krijgen; wie weigert om vrijwiligerswerk te doen, zal dat dan moeten afkopen. Klinkt wellicht vervelend, maar véél clubs doen dit al en het werkt.

Dan de jubilarissen ! Zoals gezegd tien. We zetten ze op een rij: Edward Wandzia, Richard Damme (25 jaar lid), Rinus Faasse, Luuk Stal, Cees van Gelderen (50 jaar lid), Siep van Dongen, Klaas de Groot (60 jaar lid), Jasper Gerritsen (65 jaar lid), Lou Jansen (70 jaar lid) en Piet Bax (75 jaar lid, op de foto boven). Niet alle jubilarissen konden aanwezig zijn, maar zij krijgen hun attentie uiteraard nog.

Ook werden vrijdagavond twee bestuursleden in het zonnetje gezet. Thijs Blom, die onder meer voorzitter was van het heropgerichte ODS en fusieclub GSC/ODS, nam afscheid van het bestuur en werd tot erelid benoemd. Zijn collega-bestuurslid Miranda Stal, die al vele jaren de kantinebezetting regelt en er zelfs menig uurtje doorbrengt, werd tot lid van verdienste benoemd. In november wordt er opnieuw een ledenvergadering gehouden en we hopen dan op een wat grotere opkomst !