Zoals ieder lid hopelijk heeft vernomen, is aanstaande vrijdag 8 april vanaf 19:30u de kantine open voor de Algemene Ledenvergadering 2022. Om 20:00u zal het bestuur aanvangen met de vergadering waar enkele belangrijke punten ter discussie komen. Zo ook het vrijwilligerswerk.

Onder de ouders/verzorgers van de jeugdleden is onderstaande vragenlijst al rond gegaan, maar voordat we de vergadering starten, willen we graag ook de overige leden vragen om alvast aan te geven of een verplichtend karakter van het vrijwilligerswerk levensvatbaar is binnen de vereniging. We willen de leden dan ook vragen om onderstaande vragenlijst in te vullen. U zult niet met naam of mailadres genoteerd worden, het is geheel anoniem: pas als de motie is aangenomen kunnen we gericht inventariseren wie zich voor welke taak wil aanmelden.

We hopen dat eenieder de tijd wil nemen om deze 5 vragen in te vullen. Want naast het stemmen op de Algemene Ledenvergadering, kan je alleen op deze manier meebeslissen.