Na de winterstop kan de jeugd tot en met 17 jaar weer trainen en spelen, maar zoals we allemaal weten zijn de mogelijkheden voor sporters van 18 jaar en ouder door coronaregels zeer beperkt. Volwassenen mogen slechts in tweetallen tot 17.00 uur trainen. Gelukkig hebben onze trainers voldoende oefenstof om ook met deze beperkingen de selecties fit te houden. Er wordt door hen dus met restricties getraind in het weekend. Ook vanuit andere seniorenteams komen er (terecht) vragen wat er mogelijk is.

Omdat senioren niet ‘s avonds mogen trainen zijn zij allemaal aangewezen op het weekend. Gezien de veld- en weersomstandigheden in deze periode van het jaar mag er alleen getraind worden op het kunstgras. Op zaterdag traint de selectie van 12.00 tot 13.30 uur. De 7×7 veteranen en de walking footballers kunnen trainen van 10.30 tot 12.00 uur. De overige zaterdag seniorenteams kunnen terecht na 13.30 uur. Dat kan in onderling overleg. Kom je daar niet uit, dan zal de technische commissie bloktijden per team vaststellen.

Bij de zondag-senioren gaat het ongeveer hetzelfde. De selectie traint van 13.00 tot 14.30 uur. Alle overige zondag seniorenteams kunnen dus vóór of na de selectie trainen. Leiders mogen dat even met elkaar afstemmen of anders via de technische commissie. Tot slot; hou je aan de coronaregels ! Dat doet de club ook; daarom blijven kantine en kleedkamers voorlopig gesloten. Als vrijdag (persconferentie kabinet) blijkt dat er andere regels voor sportclubs komen, dan zullen we de trainingsmogelijkheden aanpassen.