Het vorige jaar was er één vol afwisselingen, onder meer gekenmerkt door het hervatten en weer stil leggen van trainingen en wedstrijden van sportverenigingen, zoals de onze. Niet alleen de sport werd hierdoor getroffen, ook de culturele sector en ondernemers. Een zwalkend overheidsbeleid droeg niet bepaald bij aan het uitbannen van de nog immer rondwarende coronavirus, maar hoop doet leven en wellicht naderen we nu de eindfase van de pandemie.

Het zal velen van u opgevallen zijn dat er tot vandaag geen nieuwjaarsboodschap aan onze leden werd geplaatst en hiermee leggen we meteen de vinger op een zere plek. Onze club kampt namelijk met een ernstig tekort aan vrijwilligers en ons bestuur (nog altijd zonder voorzitter) is onderbezet. Gevolg is dat té veel zaken op dezelfde bordjes belanden. Essentiële zaken dreigen te blijven liggen en ontsnappen soms zelfs even aan de aandacht.

Dus beter laat dan nooit wensen wij als club u – onze leden, donateurs en sponsoren – een voorspoedig, sportief en virusvrij 2022 en hopen u allemaal binnenkort weer te mogen begroeten op ons sportcomplex. En wellicht had u dat goede voornemen al of voelt u zich door het bovenstaande geroepen om de handdoek op te pakken, meld u aan als kandidaat voor bestuur, commissie of een andere taak. Zonder vrijwilligers kan een club niet voortbestaan. Zelfs GSC/ODS niet.