Ook GSC/ODS is verplicht om met ingang van zaterdag 6 november bezoekers van onze accommodatie nog meer te gaan controleren op het coronatoegangsbewijs (CTB). Wie 18 jaar of ouder is en gebruik maakt van onze kantine, kleedkamers, toiletten of het buitenterras is verplicht om zijn of haar CTB te tonen.

Omdat we (nog) geen mensen hebben die zeven dagen per week urenlang aan de poort staan wordt elke bezoeker er via posters op gewezen waar ze hun CTB moeten tonen. De QR-code op telefoon of papier wordt gescand in de kantine, aan de bar op de plek waar ook het pin-apparaat staat.

Er zijn uitzonderingen op bovenstaande regel. Wie bijvoorbeeld alleen in de kantine komt om daar een consumptie af te halen en die buiten (maar niet op het terras) te nuttigen, hoeft geen CTB te tonen. Ook mensen die functioneel aanwezig zijn hoeven géén pas te laten zien.

Onder functioneel aanwezig wordt verstaan: trainers, leiders, (assistent-)scheidsrechters en alle vrijwilligers die op dat moment actief zijn voor de club. Denk daarbij bijvoorbeeld aan onze mensen achter de bar en in de keuken. Bij twijfel over functionaliteit graag de pas tonen !

Wij realiseren ons, dat sommige mensen niet gelukkig zijn met deze maatregel, maar als de club geen uitvoering geeft aan wat de regering ons opdraagt gaat dat onherroepelijk consequenties krijgen voor onze vereniging en daar zit niemand op te wachten. Wij vragen dus ieders begrip en medewerking !

Heeft u vragen over het bovenstaande, stuur dan een mailtje naar bestuur@gscods.nl