Als de corona-ellende straks echt achter de rug is en we elkaar weer zonder beperkende regels gezellig kunnen ontmoeten in de kantine is er één ding dat we zeker niet willen; een briefje op de deur, dat de kantine gesloten is in verband met een tekort aan vrijwilligers. Toch dreigt dit doemscenario en daarom heeft het bestuur besloten het voorbeeld van vele andere sportclubs te volgen en de hulp in te roepen van alle spelende leden van 16 jaar en ouder en de ouders/verzorgers van jeugdleden.

Voor alle clubs, dus ook GSC/ODS, is het alsmaar moeilijker gebleken om vrijwilligers te vinden voor bepaalde taken, die in een club simpelweg gedaan moeten worden.  Gelukkig hebben we tientallen leden en ouders/verzorgers, die zich al jaren inzetten als vrijwilliger, maar het aantal is nu zo ver geslonken dat we de bar- en keukendiensten, maar ook andere functies niet meer ingevuld krijgen. Denkt u dan aan scheidsrechters (de KNVB heeft er steeds minder en dus moeten er méér wedstrijden geleid worden door clubscheidsrechters) en onze schoonmaakploeg.

Om ons tijdens wedstrijden, trainingen en andere clubactiviteiten allemaal van een hapje en een drankje te kunnen voorzien en alles op onze accommodatie goed te laten verlopen heeft het bestuur van GSC/ODS besloten verplichte clubdiensten in te stellen voor spelende leden vanaf 16 jaar en ouders van jongere leden. Omdat dit door de Algemene Ledenvergadering (ALV) in november bekrachtigd moet worden voeren we dit bij aanvang van het voetbalseizoen eerst in als een proef. 

Het is eigenlijk prachtig om in een vereniging het vrijwilligerswerk met vereende krachten te doen. Als dat gebeurt hoeft iedereen, zo schatten we in, maar twee keer per seizoen zo’n clubdienst te draaien. Per dienst gaat het om maximaal om een dagdeel. En wat is dat nou helemaal op een heel jaar ?

Wie, om wat voor reden dan ook, absoluut geen bar- of keukendienst kan of wil doen zijn er dus alternatieven; je kunt je dan inschrijven om een (jeugd)wedstrijd te fluiten of om een schoonmaakdienst of klusochtend mee te draaien. Ook dat zijn vrijwilligerstaken, waarvoor we nu te weinig mensen hebben en we dus gedwongen zijn om ook dat met clubdiensten op te lossen. 

Voor mensen die al een vrijwilligerstaak bij GSC/ODS uitvoeren geldt de verplichte clubdienst uiteraard niet. Binnenkort ontvangen leden en ouders/verzorgers van jeugdleden een e-mail met uitleg hoe je jezelf digitaal – via onze website – kunt inplannen voor een clubdienst op een moment dat jou het beste uitkomt ! 

We hopen dat iedereen begrip heeft voor deze stap van het bestuur en er aan meewerkt, zodat de proef slaagt. Mocht dat niet zo zijn, dan zal er in de komende ledenvergadering ook over sanctiebeleid gesproken moeten worden, want het is echt de bedoeling dat ieder z’n steentje bijdraagt.GSC/ODS zijn wij met z’n allen, met elkaar en voor elkaar ! 

Wie nu al vragen heeft kan mailen naar bestuur@gscods.nl om een afspraak te maken voor een gesprek.