Wat een goed nieuws had Marc Rutte afgelopen vrijdag te melden. Hoewel nog wel met allerlei beperkingen zoals verplichte bediening en registratie, mogen per 5 juni de kantines met bijbehorende terrassen van sportverenigingen weer open voor de sporters.

Zoals het er nu naar uitziet gaat dit helaas bij GSC/ODS niet gebeuren.
De reden : GEEN PERSONEEL.

Bestuurslid kantinezaken Miranda Stal heeft na een belrondje vastgesteld dat zij nog slechts over 6 of 7 bar/kantine medewerk(st)ers beschikt.
En die zijn, op een enkeling na, voorlopig op zaterdagen nog niet beschikbaar ook.

Voor een club met bijna 500 leden is een barbezetting van nog geen 10 mensen natuurlijk al veel en veel te weinig. We zijn hiermee al (veel) langer bekend, maar helaas hebben oproepen via onze clubkanalen praktisch geen nieuwe barhulpen opgeleverd.

Nu is de nood echt hoog. We hadden immers allemaal niet anders gewild dan de deuren zaterdag weer open te gooien en iedereen weer de gelegenheid gegeven elkaar te ontmoeten.
Het zal duidelijk zijn dat er nu echt iets moet gebeuren. We doen dan ook een dringend beroep op (ouders van) leden om zich een paar uurtjes per maand beschikbaar te stellen voor de kantine.

Meld je nu aan via kantine@gscods.nl of telefonisch bij Miranda op telf.nr. 0648784043.

Doe dat liefst nog voor a.s.zaterdag zodat we de eerste openingsdag nog kunnen redden.
Mochten er geen of te weinig aanmeldingen komen dan ziet het bestuur zich genoodzaakt andere maatregelen te nemen. 
Hierop komen we dan z.s.m. terug.

Het bestuur