De animo om vanavond gezamenlijk Oranje te kijken op het grote scherm in de kantine is minder groot dan we hadden ingeschat. Daarom is besloten dat de kantine vanavond dicht blijft. De oplettende leden zal het overigens opgevallen zijn dat de kantine, hoewel die onder enkele voorwaarden (corona-regels) weer open mag zijn, nog steeds gesloten is. Dat dreigt komend seizoen vaker te gebeuren omdat het aantal vrijwilligers dat bereid is om bardiensten te draaien inmiddels tot onder het minimum gezakt is. We doen dus een dringend beroep op ALLE leden om af en toe eens zo’n dienst te draaien. Geef je op bij Miranda Stal !