Bij wedstrijden en trainingen zijn ouders en andere toeschouwers vanaf aanstaande zaterdag weer van harte welkom op onze accommodatie. Door coronamaatregelen hebben we maandenlang ouders van jeugdleden en andere belangstellenden de toegang moeten weigeren en daar was niemand blij mee mee ! U bent dus weer welkom, maar houdt anderhalve meter afstand van elkaar. Ook is het fijn, als mensen zoveel mogelijk buiten de omheining van de velden blijven.

Het bestuur spreekt ook zijn dank uit aan iedereen, die zich trouw en geduldig aan de ons opgelegde regels heeft gehouden. Dat geldt dus voor alle leden. Nou ja, bijna allemaal…. Blijf dus attent op die anderhalve meter, in het belang van uzelf, maar ook de gezondheid van anderen. Laten we hopen, dat we na de zomer verlost zijn van dat akelige virus en de resterende maatregelen.