Gesport is er dit seizoen helaas erg weinig, maar vooral door het massaal vaccineren van ons allemaal moeten we na de zomer toch weer gewoon kunnen voetballen.
Voor vrijwel alle leden zal dat bij ons eigen cluppie zijn, maar soms besluit er wel eens iemand om naar een andere club te gaan. Dat vinden we natuurlijk jammer, maar we respecteren ieders keuze.
Zorg echter wel dat je dit goed regelt!
Zorg dat je vóór 1 juli jouw lidmaatschap opzegt.
Dat kan uitsluitend schriftelijk; per brief aan de secretaris (postadres staat op de website) of per e-mail naar ledenadministratie@gscods.nl .
De overschrijving moet je uiterlijk 15 juni regelen met jouw nieuwe club.
GSC/ODS zal daar aan meewerken als voldaan is aan alle betalingsverplichtingen en je door de club uitgeleende kleding en/of materialen hebt ingeleverd.
Speciaal voor aan- en afmeldingen, overschrijvingen en het inleveren van spullen zit Alie Sieben namens de ledenadministratie in de kantine op 9 juni van 19.00 tot  20.30 uur en 12 juni  van 12.00 tot 14.00 uur,
Kun je op beide dagen niet? Stuur dan een mail naar de ledenadministratie, dan bellen we je om samen om een oplossing te vinden.

met sportieve groet,
de ledenadministratie.