GSC/ODS heeft er maar erg weinig, maar er is er vrijdagavond eentje bijgekomen. Op voorstel van het bestuur en met instemming van de leden is Thom van Ewijk benoemd tot erelid. Het was zonder twijfel het hoogtepunt van de digitaal gehouden ledenvergadering. Thom stopte al anderhalf jaar geleden als voorzitter maar bij gebrek aan een opvolger bleef hij ‘demissionair’ aan. Het tekent zijn inzet voor de club en onderstreept hoezeer hij deze eretitel verdient.

Bij het afwerken van de agenda werd de voorzitter plots onderbroken door Thomas Scheurwater, die een ingelast agendapuntje aankondigde. Bestuurslid Thijs Blom, eveneens afkomstig uit de ODS-bloedgroep van de club, richtte vervolgens het woord tot de zichtbaar verraste Thom en memoreerde hun gezamenlijke tijd als spelers van ODS 6, maar somde ook de vele verdiensten van de scheidend voorzitter op, zowel voor het oude en heropgerichte ODS, als fusieclub GSC/ODS.

Tientallen jaren bekleedde Thom van Ewijk, wiens vader ooit ook voorzitter van ODS was, tal van functies. Hij was lid van de elftalcommissie, jubileumcommissie, sponsorcommissie en bestuur. Thijs haalde daarbij aan dat dit allang geen erebaantjes meer zijn. Ook als voorzitter stak Thom wekelijks meermalen de handen uit de mouwen. Omdat de vrouw achter zo’n man vaak vergeten wordt zorgde het bestuur ook voor bloemen en een cheque voor een weekendje weg.

Thom van Ewijk zullen we bij de club hopelijk nog vaak zien, maar eind mei legt hij de voozittershamer definitief neer. De lange zoektocht naar een opvolger heeft nog niet tot resultaat geleid, dus de club heeft nog een missie…. Alle leden worden dus dringend verzocht mee te denken over een opvolger. Hopelijk kan zijn opvolger in het najaar Thom opnieuw naar voren roepen in de ledenvergadering, want binnenkort is ons kersverse erelid 50 jaar lid van de vereniging.