We mogen de vrijdagavond gehouden algemene jaarlijkse ledenvergadering gerust historisch noemen, want voor het eerst – en hopelijk voor het laatst – gebeurde dit digitaal. Corona maakte een fysieke bijeenkomst in onze kantine onmogelijk. Al sinds november vorig jaar werd uitgekeken naar een moment dat dat wél kon, maar omdat de wet voorschrijft dat het uiterlijk 1 mei moest gebeuren, beleefde GSC/ODS dus deze primeur, met in het clubhuis alleen ons dagelijks bestuur achter drie computerschermen.

Het zal niemand verbazen dat het ook digitaal niet druk was. Gelukkig hoefden er geen cruciale besluiten of voorstellen aan de leden te worden voorgelegd. Er waren wel wat ‘dingetjes’, zoals herverkiezing van bestuurs- en commissieleden, maar die werden met instemming van de leden doorgeschoven naar de eerstvolgende fysieke ledenvergadering, die we in oktober of november hopen te houden. Het enige dat in de amper een half uur durende bijeenkomst uitgebreid ter sprake kwam was de financiële situatie van de club.

Doordat de kantine al sinds oktober gesloten is liep de club tienduizenden euro’s mis. Penningmeester Thomas Scheurwater presenteerde echter toch een eindafrekening zonder negatief resultaat. Hij meldde dat dat kwam omdat onze trainers en veel vrijwilligers bereid waren af te zien van (een deel van) hun vergoeding en omdat de club met succes een beroep kon doen op corona-noodfondsen van de overheid. Ook de lage energierekening, dankzij ons vergevorderd duurzaamheidsplan, hielp reuze mee.