Ondanks dat een behoorlijk aantal selectiespelers van zowel de zaterdag- als de zondag-afdeling door corona-regels in quarantaine zitten zijn er natuurlijk nog heel wat spelers die wel de deur uit kunnen. Het bestuur heeft besloten dat die spelers ‘gewoon’ kunnen trainen. Dit geldt dus met name voor de trainingen van maandagavond (zaterdag-selectie) en dinsdagavond (zondag-selectie). Uiteraard beslissen de trainers zelf of er getraind wordt en zullen daarover communiceren in de app-groepen.

We hopen dat na woensdag iedereen weer gezond kan aansluiten. De quarantaineperiode van tien dagen eindigt immers halverwege de komende week, zodat er op donderdag- en vrijdagavond weer getraind kan worden met hopelijk complete selecties. We gaan er vanuit, dat mensen die in quarantaine moeten zitten dit ook daadwerkelijk doen. Dat doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor clubgenoten en kwetsbare mensen in onze omgeving.

Wie de media een beetje volgt weet ongetwijfeld dat het corona-virus nog verre van verdwenen is. Ook de ervaringen binnen onze eigen club drukken ons nog eens met de neus op de feiten. Hou je dus aan de bekende regels ! Die zijn inmiddels verscherpt. Zo mogen er nog maar maximaal 50 mensen samenkomen in onze kantine. Ons coronaprotocol staat op deze website. Zie de blauwe balk bovenaan en klik er op om het (nog eens) te lezen.