GSC/ODS is dringend op zoek naar vrijwilligers voor diverse functies binnen de vereniging.

Het maakt niet uit hoeveel tijd je erin steekt als je het maar met enthousiasme en passie doet.

Kom ons helpen want we hebben dringend versterking nodig!

Kijk hieronder naar de meest dringende vacatures :

– De jeugdcommissie is nog steeds op zoek naar trainers en assistent trainers voor de jongste pupillen en voor de mini’s. (Aanmelden via jeugd@gscods.nl)

– We zoeken dringend naar een paar enthousiaste vrijwilligers die de organisatie van toernooien op zich willen nemen. Zo is het op korte termijn nodig dat de organisatie van ons Jaap v.d. Wieltoernooi ter hand wordt genomen.

– In de werk/klusploeg en in de schoonmaakploeg hebben we ook dingend behoefte aan extra handen. Kost je maar een paar uurtjes per week, maar de genoegdoening en gezelligheid zijn onbetaalbaar.

– Een wedstrijdje fluiten bij de pupillen of junioren is weer een andere activiteit waar we een tekort aan vrijwilligers voor hebben. (Aanmelden via jeugd@gscods.nl)

– Ook zoeken we een aantal vrijwilligers die het leuk vinden om voor de activiteitencommissie leuke evenementen, feest of thema-middagen/avonden te organiseren, zowel voor de jeugd als voor de senioren. (Aanmelden via Miranda Stal of bestuur@gscods.nl)

– Onze sponsorcommissie is ook nog steeds op zoek naar uitbreiding. Heb je een beetje commerciële inslag? Dan ben je van harte welkom om deze commissie aan de broodnodige versterking te helpen. (Aanmelden kan via sponsoring@gscods.nl)

– Ook de barbezetting wordt iedere week weer moeilijker en moeilijker vol te krijgen, waardoor sommigen te vaak ingeroosterd moeten worden, met als gevaar dat ook zij willen stoppen. Ook hier zoeken wij dus hulp. (Aanmelden via Miranda Stal of bestuur@gscods.nl)

– Last but not least zoeken we natuurlijk ook nog steeds naar een nieuwe voorzitter voor het bestuur. Onze huidige voorzitter gaf reeds 1,5 jaar geleden aan dat hij om  gezondheidsredenen genoodzaakt was om deze taak te beëindigen en het wordt nu wel zo’n beetje tijd hieraan gehoor te kunnen geven! (Aanmeldingen kan bij een van de bestuursleden of via bestuur@gscods.nl)

– Heb je het idee je ei niet kwijt te kunnen in een van de vacatures hierboven, maar wil je toch wat doen of heb je andere ideeën? Neem dan even contact op met een van de bestuursleden of stuur een mailtje naar bestuur@gscods.nl