Zonder vrijwilligers kan de club niet draaien, maar zonder voldoende vrijwilligers bij de kantineploeg kan ons clubhuis niet altijd open. Dat zou toch raar zijn, dat je lekker gevoetbald of getraind hebt en de kantine gesloten is bij gebrek aan vrijwilligers….

Dat wil niemand en dus doet Miranda Stal met haar alsmaar kleiner wordende groepje barhulpen er alles aan om dat niet te laten gebeuren. Maar het tekort aan vrijwilligers voor onze kantineploeg is nu zo groot, dat er héél dringend versterking nodig is.

Op ledenvergaderingen is al eens geopperd om, net als bij tennis- en hockeyclubs, alle senioren en ouders van jeugdleden verplicht eén of twee bardiensten per jaar te laten draaien. Dit stuitte op nogal wat weerstand, maar het bestuur ziet daar meer in dan een af en toe gesloten kantine.

Zo ver hoeft het natuurlijk niet te komen. Het enige dat er moet gebeuren is dat een aantal leden of sympathisanten zich bij Miranda meldt om af en toe eens een bardienst mee te draaien. Al is het maar een paar uurtjes in de week. Mail haar gelijk even! Het adres is mirandavdkoppel68@hotmail.com