Woensdag 1 juli mogen de sportkantines weer open en dat betekent dat ook onze kantine en het terras in gebruik genomen worden. Het is echter zeker niet zo, dat nu ineens alles weer kan. Er gelden nieuwe regels en we rekenen op ieders medewerking !

Belangrijkste regel is en blijft de anderhalve meter afstand. Om die van elkaar te houden zullen er zowel in de kantine als op het terras minder stoelen staan dan we gewend waren en is de opstelling van tafels en stoelen ook anders. Er geldt in de kantine éénrichtingsverkeer !

De normale ingang van de kantine blijft ingang, maar mag NIET meer gebruikt worden als uitgang. Wie de kantine wil verlaten moet dat doen via de biljartruimte, waar de schuifpui geopend zal zijn. Door deze looproute aan te houden, houden we mensen uit elkaar.

Hou je aan de regels (ze staan hieronder) en speek je clubgenoten en gasten er op aan, als die dat niet doen. Wie zich niet aan de regels houdt riskeert een boete van 400 euro en kan de club ‘trakteren’ op een prent van 4.000 euro en… sluiting van onze kantine en terras.

De regels op een rij:

1. Houd anderhalve meter afstand van elkaar. Uitzonderingen op deze basisregel zijn mensen uit hetzelfde huishouden en jeugdleden t/m 18 jaar

2. Gebruik de ingang van de kantine alleen als ingang en verlaat de kantine uitsluitend via de schuifpui in de biljartruimte.

3. Zijn alle zitplaatsen in de kantine en op het terras vol? Ga dan naar huis.

4. Volg aanwijzingen van het barpersoneel op

5. Ben je verkouden of heb je koorts? Blijf thuis. Heeft een gezinslid klachten? Ook dan blijf je thuis

6. Hoest of nies in je elleboog en maak gebruik van papieren zakdoekjes

7. Maak gebruik van de desinfectiemiddelen, die op diverse plekken op de accommodatie aanwezig zijn