Ons nieuwe kunstgrasveld is klaar, dus er is weer ruimte om te kunnen gaan trainen. Omdat onze beide natuurgrasvelden in onderhoud zijn is de ruimte wel beperkt. Wanneer we beginnen met trainen is nog heel even de vraag…

Afgelopen week is – met name door jeugdcommissie en bestuur – hard gewerkt aan een protocol, waarin beschreven wordt hoe GSC/ODS rekening houdend met corona-regels de trainingen wil hervatten. Dat protocol moet door de gemeente Dordrecht beoordeeld worden!

Zodra we goedkeuring van de gemeente krijgen zullen we het nieuwe trainingsschema bekend maken. Dit is om meerdere redenen niet gelijk aan het schema, dat iedereen eerder dit seizoen gewend was. Belangrijkste is dat iedereen tijd en ruimte krijgt.

Kleedkamers en kantine blijven voorlopig gesloten. Omkleden en douchen moet dus thuis. Er is wat de kantine betreft wel een uitzondering; die is wel open voor vergaderingen van bestuur en commissies, mits niet meer dan tien mensen aanwezig zijn.

Zo zullen er dinsdag-, woensdag- en donderdagavond ter voorbereiding op het nieuwe seizoen gesprekken gevoerd worden door leden van bestuur en technische commissie met selectiespelers en JO19-spelers, die overgaan naar de senioren.