De traditioneellastige uitwedstrijd met ZBC stond op het punt van beginnen en ploeg was ergezien de resultaten van de laatste jaren niet gerust op. Met de afspraken inieder geval onze koppie erbij te houden verschenen we aan de aftrap.

De gastheren hadden het eerste kwartier zeker het betere vanhet spel en het was de uitblinkende Hulleman die zijn ploeg een aantal keer opde been hield hierbij gesteund door enkele andere uitblinkers in de achterhoedemet Vincent en Tony als lichtend voorbeeld. Na dat de eerste storm was gaanliggen was het Jari die op weg leek naar de 0-1 maar ten onrechte werd teruggevloten vanwege buitenspel en was het niet veel later Daryl die pech had toenhij werd gestuit door de doelman. Ondertussen hield het middenveld met Daniel,Brandon, Tommy en Rutger goed stand en kwamen we beter in de wedstrijd.

Het collectief leek zijn uitwerking te hebben en de druk vanZBC werd wat minder en de achterhoede en Jeroen kregen het wat rustiger. Tochlieten ook de gastheren zich nog regelmatig op onze helft zien en was het eenweggejaagde bal die behendig en goed door Jari werd binnen gehouden na de ééntwee met Rutger stuurde Jari Tommy in de diepte weg die deze kans met beidevoeten aangreep en de 0-1 tussen de palen schoot en we met een voorsprong dekleedkamer opzochten.

Met Rhandy binnen de lijnen voor Tommy en Dylan voor degeblesseerd afgehaakte Brandon en Frank voor Yoran en de met kleine pijntjeskampende Melin die vervangen werd door Chris begonnen we aan de 2dehelft. Gesteund door de voorsprong hielden we de mannen van ZBC in bedwang alnam de druk langzaam toe en was het Hulleman die wederom zijn talentenetaleerde en ons aan de goede kans van de scoren hield. Enkele counters werdenin de kiem gesmoord totdat Jari diep in 16 werd bereikt en de bal klaar legdevoor Rutger die op zijn beurt Daryl de eer gunde om de bevrijdende 0-2 temaken. Niet veel later werd Dylan vervangen voor Tommy en kwam Melin weerbinnen de lijnen voor Rhandy en kwam Yoran, Jari vervangen in de spits. In despits zei Yoran nog dat kan ik niet.

Toch was het Yoran die na een goede actie van Frank die zijn schot gekeerd zag worden door de doelman het leder alsnog in de touwen joeg en de 0-3 op zijn naam schreef. Het verzet van ZBC was hier mee wel gebroken en het was wederom Yoran die van een slecht verwerkte bal van de keeper profiteerde en de 0-4 ook op zijn naam kreeg. De lucht bij de mannen van ZBC was weg en het speelveld werd plotsteling heel groot.

De achterhoede van ZBC stapelde fout op fout en nu was het Daryl die profiteerde en de 0-5 binnen de palen legde. Captain Daniel vond het wel goed zo en liet zich vervangen door Jari. Die op zijn terug keer op het veld weer  bekroonde door de bal klaar te leggen voor Yoran die met zijn derde treffer de eindstand op 0-6 bepaalde en Bas in de punt van de aanval deed vergeten.