Het bestuur wil alle (ouders van) leden, donateurs en begunstigers van de club, die we afgelopen zaterdag niet persoonlijk de hand konden schudden, langs deze weg een mooi, gezond en succesvol 2020 toewensen !

Het hoort bij het begin van een nieuw jaar om nog even terug te kijken naar het jaar dat achter ons ligt. Maar, veel belangrijker, ook om al vast te kijken naar de verwachtingen en wensen voor het nieuwe jaar.

In 2019 waren er met name sportieve successen bij de jeugd, met diverse kampioenschappen. Zonder anderen tekort te doen was vooral de promotie van onze JO19-1 naar de hoofdklasse een prestatie van formaat.

Klussers

De accommodatie werd in 2019 op diverse punten verbeterd. Zo werden er nieuwe dug-outs langs het hoofdveld geplaatst, nadat een groep klussers de oude dug-outs hadden gesloopt en afgevoerd. 

De kleedkamers werden door een kleine groep enthousiaste klussers onder handen genomen en o.a. voorzien van een nieuwe verflaag waardoor alles er weer schoon en netjes uitziet.

En natuurlijk werd het complex verder vervolmaakt met de plaatsing van de pingpongtafel. Met dank aan de “Golden Girls” die de basis voor de financiering legden.

Van het gas

Ook de verduurzaming van de accommodatie kreeg verder gestalte door de aanschaf en installatie van negen warmtepompen, waardoor we voor ons warme water niet meer van gas afhankelijk zijn.

Ook de vloer onder het clubgebouw werd door onze immer actieve vrijwilligers volledig geïsoleerd. Als ook onze keuken met electrische ovens gaat werken kan de club wellicht volledig van het gas af, wat uiteraard weer geld bespaart.

Maar het belangrijkste dat 2019 de club bracht was dat we er met elkaar weer in geslaagd zijn de club draaiende te houden! Met de beschikbare vrijwilligers konden we weer de trainingen verzorgen, er voor zorgen dat de wedstrijden konden worden afgewerkt, dat er scheidsrechters waren, dat de kantine en de kleedkamers er netjes uitzagen en dat er een natje en een droogje in de kantine kon worden genuttigd.

Uitdaging

In deze opsomming ligt ook gelijk de grootste uitdaging voor 2020. Hoe slagen we er in om ook in het nieuwe jaar voldoende vrijwilligers te behouden en nieuwe te vinden om de club draaiend te houden?

Omdat we dit probleem al wat langer op ons zien afkomen is gedacht aan het nemen van impopulaire maatregelen. Je moet dan denken aan het verplichten van vrijwilligerstaken aan alle leden en ouders/verzorgers van jeugdleden met de mogelijkheid om deze verplichting af te kopen.

Van de opbrengst van de afkoopregeling kan dan bijvoorbeeld een vergoeding betaald worden aan andere mensen, die wél bereid zijn om de noodzakelijke taken uit te voeren. Liever lossen we dit probleem op natuurlijke wijze op door een dringend beroep op iedereen te doen om een taak voor de club op je te nemen!

Vacatures

Kijk eens om je heen en praat erover met jouw teamgenoten, met ouders van jeugdleden of anderen en probeer mensen enthousiast te maken om een taak op vrijwillige basis uit te voeren of een functie binnen de club te vervullen.

We verwachten van iedereen die kritiek heeft op het instellen van een systeem van taakverplichting, dat zij zich nu zelf zullen aanmelden om een taak vrijwillig op zich te nemen óf stoppen met kritiek te spuien op de mensen, die deze club draaiend houden.

We kennen op dit moment een aantal dringend te vervullen vacatures. Denk daarbij aan structurele assistentie bij de Mini’s Days op zaterdag, maar ook trainers/leiders bij jeugdteams. De sponsorcommissie zoekt uitbreiding én iemand voor de administratie.

Jaap van de Wiel Toernooi

Er is ook hard behoefte aan uitbreiding van medewerk(st)ers voor de kantine en de keuken. Ook zijn mensen nodig die de organisatie van het Jaap v.d. Wiel Toernooi ná 2020 willen overnemen. Ook zijn we m.i.v. het nieuwe seizoen op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Los van deze toch al imposante lijst aan vacatures is er ook nog altijd behoefte aan scheidsrechters, klussers, schoonmakers (m/v) en mensen die voor hand en spandiensten kunnen worden ingezet.

Wilt u zich aanmelden voor één van bovenstaande vacatures, stuur dan een bericht naar bestuur@gscods.nl of spreek er een van de bestuursleden op aan.

Verwachtingen & wensen

Voor 2020 hopen we natuurlijk weer op zo veel mogelijk sportieve successen. Wat dat betreft liggen de Zondag-1 en Zaterdag-2 al op een veelbelovende koers.

De opdracht voor de aanleg van LED-verlichting, op zowel het hoofdveld als op veld 2, is inmiddels gegeven en de verwachting is dat we uiterlijk eind maart over de nieuwe verlichting kunnen beschikken.

Enorm blij zijn we, dankzij het goede werk van onze sponsorcommissie, met de sponsorbijdrage van de Rabobank (liefst 10 mille) waardoor de financiering van dit project een stuk gunstiger uitvalt.

Hoofdtrainer

Verder kunnen we nog melden dat de Gemeente dit jaar ons kunstgrasveld zal gaan vernieuwen en dat ook dit veld van LED-verlichting voorzien zal worden.

Tot slot kunnen we ook nog melden dat het contract met de hoofdtrainer van de zaterdag-selectie, Dennis Groeneweg, met een jaar is verlengd.

Hopelijk slagen we er met z’n allen in om van 2020 weer een mooi verenigingsjaar te maken !

Het bestuur.