Onze club heeft weer een groot en verjongd bestuur, twee nieuwe Leden van Verdienste en drie jubilarissen. Dat zijn de vruchtbare uitkomsten van een drukbezochte ledenvergadering. Keerzijde van de medaille is dat onze voorzitter en penningmeester vertrekken.

Met liefst 71 leden was de opkomst groter dan voorgaande jaren. Warme woorden, bloemen en applaus waren er voor Cees van der Sluis (65 jaar lid), Toon Retèl (50 jaar lid) en Henk Lahuis (50 jaar lid). Hetzelfde gold voor Ariètte Hakkers en Theo de Bot (foto boven), die tot Lid van Verdienste benoemd zijn.

Liefst vier nog spelende leden zijn verkozen tot bestuurslid. Abdullah Uysal is beoogd voorzitter. Hij wordt de komende maanden ingewerkt door Thom van Ewijk, die om gezondheidsredenen helaas de voorzittershamer moet neerleggen.

Yusuf Karasahin wordt bestuurslid technische zaken (hij fungeerde al een paar maanden in die rol) en de op de vergadering niet aanwezige Jeroen Brouwers (werk) en Rutger Roodemont (vakantie) werden door de leden benoemd tot bestuurslid.

Penningmeester Thomas Scheurwater gaat ons bestuur helaas verlaten. Na tientallen jaren trouwe dienst zet hij aan het eind van dit seizoen een streep achter zijn imposante clubcarrière. We moeten dus op zoek naar een nieuwe penningmeester !

Tijdens de vergadering is uitvoerig gesproken over het vrijwilligersbeleid. Het bestuur en de commissies hebben de noodklok geluid, omdat er simpelweg te weinig mensen zijn om alle taken in de club uit te voeren. Tot drastisch maatregelen leidt dat (nog) niet, maar de komende periode zal dit het belangrijkste aandachtspunt worden voor het bestuur.

Cees van der Sluis (r.) is 65 jaar lid

Toon Retèl (r.) is 50 jaar lid
Henk Lahuis (r.) is 50 jaar lid
De ledenvergadering werd druk bezocht