Komende vrijdagavond wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Het begint pas om 21.00 uur, omdat onze jeugd vanaf 18.00 uur het Sinterklaasfeest viert. Volop activiteit dus in onze kantine. Het streven is overigens om rond 22.30 uur klaar te zijn.

Helaas zien we (ook) bij onze club al jarenlang een lage opkomst bij de ledenvergadering. Da’s jammer, want dit gebeurt maar één keer per jaar en is dus een uitgelezen kans om kritische vragen te stellen en constructieve voorstellen te doen in de richting van het bestuur.

Natuurlijk zijn leden ook op andere momenten welkom in de bestuurskamer (mailtje naar bestuur@gscods.nl en je wordt uitgenodigd) maar juist zo’n ledenvergadering biedt de kans om in bredere kring met elkaar van gedachten te wisselen.

De penningmeester, Thomas Scheurwater, zal een heldere uiteenzetting geven van de financiële situatie van onze club. Geen gegoochel met cijfers maar klare taal. Het bestuur heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in duurzaamheid en wil daarin binnenkort nóg een forse investering doen.

Met de komst van zonnepanelen, palletkachel, warmtepompen, isolatie en LED-lampen is de club al vrijwel energieneutraal. Opzet is om nu ook LED-verlichting op alle drie (!) velden te zetten. Dit kost wat, maar gaat op de lange termijn de kosten voor de club enorm omlaag brengen.

Van het bestuur treden voorzitter Thomas van Ewijk (niet herkiesbaar) en secretaris Sebastiaan Vugts (wel herkiesbaar) af. Het bestuur stelt Yusuf Karasahin voor als bestuurslid technische zaken. Daarnaast hebben drie leden zich verkiesbaar gesteld voor het bestuur: Abdullah Uysal, Jeroen Brouwers en Rutger Roodemont.

We hopen vrijdagavond véél leden te begroeten in onze kantine ! De agenda van de vergadering ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Notulen ALV 2018
 3. Agendapunten
 4. Jubilarissen & Benoeming Lid v Verdienste
 5. Commissie verslagen
 6. Financieel Jaarverslag
 7. Verkiezing kascommissie
 8. Vrijwilligersbeleid
 9. Vacatures Bestuur
 10. Door de leden ingediende vragen/voorstellen
 11. Rondvraag
 12. Afsluiting