Waar blijven de centen? Het is zomaar één van de vele vragen, die het bestuur regelmatig krijgt. Het bestuur krijgt niet ook alleen over het financiële beleid vragen en kritiek. Maar helaas komen die vragen en kritiekpunten niet altijd op de juiste plek terecht…

Daarom een dringend verzoek aan alle leden met vragen over of kritiek op het bestuursbeleid om aanwezig te zijn op onze jaarlijkse algemene ledenvergadering. Die wordt gehouden op vrijdagavond 29 november. Zorg dat je er bij bent !

Op de vorige algemene ledenvergadering moesten op het gebied van de financiën van de vereniging een aantal vervelende besluiten genomen worden om de begroting van de vereniging weer rond te krijgen. Dat ging niet zonder gemor en dat begrijpt ook het bestuur.

Omdat het bestuur zich ook realiseert dat de leden geen tot weinig inzicht hebben in wat er in financieel opzicht allemaal op de club afkomt, zal de penningmeester op de 29-ste een presentatie geven, die gaat over alle uitgaven en inkomsten van de vereniging.

Dat wordt geen saaie opsomming van cijfertjes, maar het stap voor stap krijgen van inzicht en duidelijkheid. Er kunnen dan uiteraard ook vragen gesteld worden over bepaalde uitgaven en inkomsten. En waarom we bepaalde dingen wel doen en sommige niet.