Met enige regelmaat worden op onze accommodatie, met name in de kleedkamers, achtergelaten spullen gevonden. Zo ook de afgelopen weken. Op de foto links spullen die zijn gevonden na jeugdwedstrijden, rechts aangetroffen zaken die waarschijnlijk aan senioren toebehoren. Iets van jou bij? Mail even naar bestuur@gscods.nl