Na een goedebekerronde moets de zaterdag 4 voor de eerste competitiewedstrijd sprokkelen omeen team op de been te krijgen met maar liefst 10 afwezigen. Desondanks gingende mannen uit bij Dubbeldam voor een goed resultaat.

Na een aftastend begin van beide teams was het de ploeg vanGSCODS die tegen de jonge twintigers de beste kans kreeg uit de daaropvolgendecorner stond de ploeg na een snelle counter plotseling met 1-0 achter. De metveel loopvermogen gezegende gastheren zette GSCODS met de rug tegen de muur.

Toch was er een ingooi van ons diep op de helft vanDubbeldam voor nodig om de 2-0 te maken uit wederom een snelle counter. Ondanksde druk wisten we er een paar keer goed uit te komen en was het Bas die deaansluitingstreffer over de doelman van Dubbeldam wist te wippen 2-1. Met dezestand werd ook de rust bereikt.

De krappen selectie voor deze wedstrijd liet zich bij eenaantal jongens voelen en de druk nam toe de fittere en goed voetballendegastheren wisten van de vermoeidheid en foutjes te profiteren en liepen uitnaar een 5-1 voor sprong. Heel even leken we na een aantal kleine kansjes eneen goede goal van Rutger terug te komen naar 5-2. De mannen van Dubbeldamwisten de marge weer te vergroten naar 6-2.

De toch strijdlustig Bas leek op aangeven van Ivar de 6-3 temaken die ten onrechte van wege buitenspel werd afgekeurd. Wat overigens niksafdeed aan de dik verdiende overwinning van Dubbeldam die ons op basis vanfitheid, snelheid en techniek de baas waren. Op naar de volgende wedstrijd methopelijk wat terug gekeerde spelers.