Wederom een paar highlights uit het bestuur, deze keer uit de laatste vergadering, die afgelopen maandag plaatsvond. Er is toen uitvoerig gesproken over de problemen, die zijn ontstaan bij het aanvragen van een nieuwe drank- en terrasvergunning. Zie hiervoor ook het eerdere artikel op de website.

Voor de fijnproevers belichten we deze affaire aan het eind van dit artikel wat uitgebreider. Eerst even wat voetbal-gerelateerde zaken, waarvoor we ook ieders attentie vragen ! Een aantal vacatures moeten namelijk dringend worden ingevuld. Ben jij één van de vrijwilligers die we zoeken?

Leider 2e elftal

Zoals eerder gemeld is Raymond Bezemer bereid gevonden zich als trainer over GSC/ODS zaterdag-2 te ontfermen. Raymond heeft daarbij wel de dringende wens uitgesproken dit samen met een betrouwbare leider te gaan doen. En naar die leider zijn we nog steeds dringend op zoek.
Dus wie is bereid op zaterdag een paar uurtjes vrij te maken om Raymond bij de begeleiding van het tweede elftal te assisteren? (het tweede speelt voornamelijk om 12.00 uur). Graag een mailtje naar bestuur@gscods.nl of spreek er een van de bestuursleden op aan.

Voorzitter Technische Commisie

Een andere dringende vacature is die van voorzitter van de technische commissie. Er ligt duidelijk een niet onbelangrijke taak voor deze onafhankelijke commissie.
De omschrijving van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden ligt er, we zijn alleen nog dringend op zoek naar iemand met enige voetbalkennis die deze kar wil gaan trekken. Ook hiervoor geldt dat je bij interesse een mailtje kan sturen naar bestuur@gscods.nl of een bestuurslid kan aanspreken.

Scheidsrechters lagere senioren elftallen

Met de ingang van het nieuwe seizoen zullen de lagere senioren elftallen bij thuiswedstrijden altijd zelf op zoek moeten naar een scheidsrechter. Sommige elftallen deden hier altijd al hun best voor, maar waar in het verleden kon worden teruggevallen op scheidsrechter coördinator Ariëtte Hakkers is dat met ingang van heden niet meer mogelijk en is elk seniorenelftal zelf verantwoordelijk voor het aanstellen van een scheidsrechter.

Voorzitter gezocht

Een laatste oproep betreft een vacature die er bij de komende ledenvergadering in november aankomt, maar die we nu al vast moeten melden. Voorzitter Thom van Ewijk heeft aangegeven dat hij om voor hem moverende redenen per november de voorzittershamer zal neerleggen.
Consequentie is dat we op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter, die bereid is de kar te gaan trekken. Hij/zij hoeft dit uiteraard niet alleen te doen want gelukkig beschikt GSC/ODS over goede, betrouwbare en op hun taak toegeruste commissies en vrijwilligers en andere goede bestuursleden.
Maar toch… een voorzitter heb je wel nodig! Dus, voel je er voor eens een gesprek te hebben met de huidige voorzitter en/of andere bestuursleden over deze uitdaging?
Meld je dan s.v.p. bij bestuur@gscods.nl of bij een bestuurslid.

Vergunning-gate

Zoals beloofd, tot slot, een nadere toelichting op de ‘vergunningsoap’. Die begon in januari tijdens een controle van de gemeentelijke dienst Handhaving. Het bleek dat de fusieclub GSC/ODS niet over een geldige, op (onze huidige) clubnaam gestelde drankvergunning beschikt.
Dit had tot gevolg dat we een nieuwe vergunning moesten aanvragen, hetgeen we ook prompt hebben gedaan en om te voldoen aan de nieuwe eisen werden de nodige stappen gezet, cursussen gevolgd en gedaan wat verder noodzakelijk was.

Op 5 april werd de club opnieuw bezocht. Ditmaal door medewerkers van de OZHZ (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid), die namens de gemeente het vergunningenbeleid uitvoert. Er werd ons duidelijk gemaakt, dat we nog aan een aantal aanvullende eisen moesten werken.

Zo moest o.a. een extra tussenwand met afsluitbare deur geplaatst worden in het herentoilet, moesten we gegevens aandragen over de ventilatiecapaciteit van de kantine en dienden er nog een aantal afwijkingen in opgegeven vierkante meters van kantine en terras te worden aangepast.

Er werd bij dit bezoek niet aangegeven dat e.e.a. snel of binnen een bepaalde termijn moest gebeuren, dus werd door onze vrijwilligers aan de aanvullende eisen gewerkt op de momenten waar dit kon (twee grote toernooien en nog een paar weken van het voetbalseizoen geven weinig ruimte voor zulke projecten) en gingen we verder in de veronderstelling dat het allemaal wel goed zou komen.

Vorige week ontving de club brieven van OZHZ en Politie waarin vermeld staat dat de club per 16 mei géén vergunningaanvraag heeft lopen en feitelijk dus al een twintigtal jaren een ‘illegale’ kantine heeft. We kregen dezelfde dag bezoek van Handhaving, die ons waarschuwden; bij een volgende controle volgt een forse boete.

Omdat er nog geen nieuwe vergunning is mogen we namelijk geen alcohol op voorraad hebben, laat staan dat we het nog mogen schenken. Om een boete te voorkomen kon het bestuur maandag niets anders doen dan met onmiddellijke ingang de kantine sluiten.

Hoewel het vakantietijd is zijn er diverse teams en groepen nog actief. Zij kunnen helaas géén gebruik maken van de kantine. Trainen en douchen blijft overigens wel gewoon mogelijk. Alleen het gebruikelijke drankje na afloop is er even niet bij.

Inmiddels hebben we alle gegevens rond en zijn de aanpassingen gerealiseerd. De aanvraag is opnieuw gedaan.
We hopen nu dus snel weer over de juiste papieren te beschikken, zodat de kantine weer gewoon open kan.

Het bestuur

Thom van Ewijk legt in november de voorzittershamer neer.