Per 1 januari  2019 heeft onze leverancier Heineken de prijzen van bier met 3,5% verhoogd. Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen werd op dezelfde datum het lage BTW tarief, dat ook op onze kantineprijzen van toepassing is, verhoogd van 6% naar 9%.

Wij hebben tot op heden de prijzen van het bier nog niet aangepast, maar zien ons thans genoodzaakt dit wel te doen. Dat betekent dat per 1 mei 2019 een prijsaanpassing doorgevoerd zal worden. Deze prijswijziging wordt dus volledig veroorzaakt door gestegen kostprijzen. De club wordt er zelf niets wijzer van.

Prijzen per 01-05-2019

Fluit€ 1,90
Vaas€ 2,00
Kan€ 13,00
Radler 2.0€ 2,00
Radler/Heineken 0.0€ 1,90
Palm€ 2,10

Met sportieve groet,
Het Bestuur