Na aanhoudende op- en aanmerkingen over onveilige situaties op het toegangspad naar de fietsenstalling en kantine hangt er al langere tijd een bordje waarop scooters naar het ambulance pad worden gedirigeerd zodat men niet doorrijdt naar de fietsenstalling.
Omdat de situatie niet voldoende duidelijk is geweest vanwege fietsenrekken op de scooter plaatsen en bordjes veelal over het hoofd gezien werden, zodat klachten aan bleven, is de situatie door het bestuur drastisch veranderd.

De fietsenrekken zijn binnen het hek geplaatst, en er zijn twee beugels geplaatst om het scooters onmogelijk te maken om door te rijden. Ook de bebording is enigszins verduidelijkt.

Deze beugels zijn geschonken door een van onze leden, en enkele vrijwilligers hebben noeste arbeid verricht om ze te plaatsen en de situatie aan te passen, waarvoor wij hen zeer erkentelijk zijn.

Wij beseffen dat deze maatregel als overbodig en/of betuttelend gezien kan worden, maar wij vinden de veiligheid van onze (jongere) leden zeer belangrijk. Om nog maar te zwijgen van de praktische problemen zoals scooters die in de rookruimte geplaatst worden of tussen de opslagcontainers waardoor deze niet meer toegankelijk zijn.