Afgelopen weekend is er nogal wat discussie ontstaan over de verplaatsing van de wedstrijd van Zondag-1 van het afgelaste hoofdveld naar het kunstgras. Er werden nogal wat verwijten gemaakt in de richting van de consul en het bestuur, zelfs door de scheidsrechter. Wij hebben hierover contact opgenomen met de KNVB en we willen deze bevindingen graag delen.

Zowel de consul als het bestuur heeft afgelopen zondag niets verkeerd gedaan. Er is geheel conform de reglementen gehandeld. De scheidsrechter en de bezoekende club waren van mening dat de consul of ons bestuur hen hadden moeten inlichten over de afkeuring van het hoofdveld en de verplaatsing naar het kunstgras. Dat is dus niet juist. Het hoeft niet, al had het wél gekund als een soort service-gebaar.

Voor zowel spelers als begeleiders van Zaterdag-1 en Zondag-1 is het ook voor de toekomst goed om te weten wat de regels zijn. Kort gezegd komt het er op neer dat als de thuisspelende club vóór aanvang van het seizoen heeft aangegeven, dat bij afgelasting van het hoofdveld wordt uitgeweken naar kunstgras, dat dan zowel de uitspelende club als de scheidsrechter hiermee rekening moeten houden !

De argumentatie dat men ‘het niet wist’ en ook ‘niet het juiste schoeisel had meegenomen’ gaat dus NIET op. Zowel uitspelende club als scheidsrechter moeten er in de winterperiode rekening mee houden, dat er uitgeweken wordt naar kunstgras. De scheidsrechter besloot afgelopen zondag om maar op het B-veld te laten spelen, maar dát mocht juist niet, omdat dat veld geen omheining heeft.

Uiteraard gelden voornoemde regels ook bij uitwedstrijden, dus moeten Zaterdag-1 en Zondag-1 hier rekening mee houden! Om te weten te komen of de tegenstander (een thuisclub dus) bij afgelasting van het hoofdveld uitwijkt naar kunstgras kan de website van de KNVB geraadpleegd worden. Een belletje naar de tegenstander is natuurlijk ook nog een mogelijkheid.

Overigens is het bij ALGEHELE afgelasting niet zo dat er wordt uitgeweken naar kunstgras. Om discussies op onze accommodatie in het vervolg te voorkomen worden de beschreven regels van de KNVB ook op papier neergelegd in de bestuurskamer.