Vrijdagavond 9 november wordt de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Via e-mail of brief zijn alle leden inmiddels al uitgenodigd, maar ook vanaf deze plaats willen we nog eens benadrukken dat dit bij uitstek de gelegenheid is om uw stem bij de vereniging te laten horen. Wat kan er beter? Wat zou anders moeten? Kritiek is welkom, uiteraard graag opbouwend !

Ook het bestuur en de commissies bestaan uit hardwerkende vrijwilligers. Dat wordt nogal eens vergeten! In het afgelopen jaar zijn er helaas om uiteenlopende redenen bestuursleden afgehaakt. Zo’n jaar willen we niet nog eens beleven. Voor het bestuur en diverse commissies worden nog steeds mensen gezocht. Die moeten ook ècht gevonden worden om de club draaiend te houden.

Hierover zal het vrijdagavond vanaf 19.30 uur zeker gaan. Natuurlijk komen er ook leuke momenten; zo gaan we weer een aantal jubilarissen in het zonnetje zetten. Het belooft alles behalve saai te worden. Wij hopen veel clubgenoten te begroeten !