De leden vergadering is vrijdagavond akkoord gegaan met het voorstel van het bestuur om de contributie voor senioren, die drie jaar geleden verlaagd werd van 21 euro naar 19,50 weer terug te brengen op het oude niveau. Dat gebeurt per 1 januari a.s. Ook zal er per 1 juli 2019 een algehele verhoging van de contributies worden doorgevoerd van één euro per maand voor alle leden met uitzondering van mini’s, JO7, JO8 en JO9.

Vanuit de leden kwamen hierover kritische vragen en opmerkingen, maar uiteindelijk werd wel ingezien dat als de vereniging financieel gezond wil blijven, een kleine verhoging van de contributie noodzakelijk is. Het afgelopen seizoen werd afgesloten met een verlies en de bedoeling is dat er in dit lopende seizoen niet alleen wordt ‘quitte’ gedraaid, maar dat ook onze spaarpotjes weer een beetje gevuld worden.

Leden en ouders van jeugdleden, die de vereniging een incasso-machtiging verleend hebben, hoeven niets te doen. Degenen die een maandelijkse overschrijving doen moeten wel zelf de (automatische) overschrijving per 1 januari aanpassen. Wie reeds voor het hele seizoen betaald heeft krijgt van de ledenadministratie een persoonlijk bericht.

De jeugdcommissie meldde tijdens de ledenvergadering dat het met bij onze jeugd gelukkig goed gaat en dat er sprake is van een gestage aanwas van onderaf, vooral dankzij het succes van de Mini’s Days. De sponsorcommissie haalde wat méér inkomsten binnen dan een jaar er voor, maar krijgt slechts van een handjevol leden hulp bij de werving van nieuwe sponsors. Dat kan echt beter !

Helaas moest het bestuur afgelopen seizoen afscheid nemen van liefst zes leden. Jan de Wit, Peter Kuiters en Arie Pankras sr stopten al tijdens het seizoen. Arjen Catsburg , Wilko Peenstra en Martien Blom zijn afgelopen vrijdag formeel gestopt. Tijdens de ledenvergadering konden gelukkig drie nieuwe bestuurders benoemd worden: Miranda Stal, Theo de Bot en de weer een come-back makende Thomas Scheurwater.

Er is dringend behoefte aan een bestuurslid technische zaken, die ook de technische commissie kan leiden. Ook de sponsorcommissie en de barploeg kunnen versterking goed gebruiken. Voorts komt er aan het eind van dit seizoen een vacature bij de ledenadministratie. GSC/ODS heeft gelukkig tientallen vrijwilligers, maar eigenlijk heb je er als club nooit genoeg…